ตารางอบรม 2560/2017

2560/2017 (เวลาอบรม 9.00 - 17.00 น.) : รับไม่เกิน 10 ที่นั่ง ต่อ 1 หลักสูตร

January / (ม.ค.)
   

CCNA Routing and Switching (6 Days)

Promotion 8,900.- จาก 13,000.-

     14-15 (9/10)  21-22  28-29
February / (ก.พ.)

 

 CCNP Route (5 Days)

Pormotion 8,900.- จาก 15,000.-

 4-5  11  12 (9/10) 18-19   25-26
March / (มี.ค.)

 


ติวสอบ CCNA

FREE!

 

CCNA RS

6 Days

 4-5   11   18-19 (เต็มแล้ว)
 
25-26 (เต็มแล้ว) 
April / (เม.ย.)  

CCNA Routing and Switching (6 Days)

Promotion 8,900.- จาก 13,000.-
 

 QoS (3 Days)

Promotion
1-2  8-9    22-23 (เต็มแล้ว)  29
       

BASIC NETWORK

(นอกสถานที่)
         29-30 (เต็มแล้ว)
May / (พ.ค)  
BASIC NETWORK

CCNP Switch (5 Days)

Promotion 8,900.- จาก 15,000.-

 
 6-7 (เต็มแล้ว)  13-14 (8/10)  20-21  27  

CCNA Routing and Switching (6 Days)

(ผู้เรียนเหมาคอร์ส/นอกสถานที่)
   
6-7 (เต็มแล้ว) 13-14 20-21    
June / (มิ.ย.)  

Multicast (3 Days)

Promotion

 

CCNA Routing and Switching (6 Days)

Pro 8,900.- จาก 13,000.- 

 3-4 (เต็มแล้ว)  10   17-18 (เต็มแล้ว) 24-25
 

BASIC NETWORK

(นอกสถานที่)

     
  10-11 (เต็มแล้ว)      
July / (ก.ค.)  
 CCNA RS 6 Days

MPLS (3 Days)

Promotion

BASIC NETWORK

CCNA RS 6 Days 
1-2   8 (เต็มแล้ว)  15-16   22-23 (เต็มแล้ว)
 29-30 (เต็มแล้ว)
         
         
August / (ส.ค.)  

 CCNA RS 6 Days

Pro 8,900.- จาก 13,000.-

 BGP (3 Days)

Promotion

 
 5-6  12-13  19-20 (เต็มแล้ว)
 26  
     

ติวสอบ CCNA

FREE!

 
      27  
September / (ก.ย.)  

CCNP Route (5 Days)

Pormotion 8,900.- จาก 15,000.-

IPv6 (3 Days)

Promotion
 2-3  9-10 16  23-24  30
   

ติวสอบ CCNP

SWITCH

FREE!

   
     17    
October / (ต.ค)

 BASIC NETWORK

Pro.2,900.-

      CCNA RS (6 Days)

Pro 8,900.-

 7-8
     21-22 28-29
 

ติวสอบ CCNP

ROUTE

FREE!

     
   15      
November / (พ.ย.)  

  CCNA RS

(6 Days)

MPLS (3 Days)

Promotion
   
 4-5  11-12  18    
December / (ธ.ค.)  
         
         

 

2559/2016 (รอบวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00 - 17.00 น.) : รับไม่เกิน 10 ที่นั่ง ต่อ 1 หลักสูตร

January / (ม.ค.)
    CCNA Routing and Switching (6 Days)
Promotion 8,500 .- จาก 13,000.-

     16-17  23-24  30-31
February / (ก.พ.)
     
         
March / (มี.ค.)
 

CCNA Service Provider (5 Days) 

Promotion 8,900 .- จาก 15,000.-
 
    12-13   19-20   26
 
April / (เม.ย.)  

IPv6 (2 Days)

Promotion4,500.-

CCNA Routing and Switching (6 Days) 
Promotion 8,500 .- จาก 13,000.-

 2-3  9-10    23-24  30,1
May / (พ.ค)  

Basic Network

2Day Pro.2,500.-
 

Basic Network

2Day Pro.2,900.- 
   
 7-8    21-22    
June / (มิ.ย.)  

QoS (2 Days)

Pro. 4,900.-

 CCNP Switch (5 Days)

Promotion 8,500 .- จาก 15,000.-

 CCNA SP Day 1
 4-5  11-12  18-19  25  26
July / (ก.ค.)  

CCNA Service Provider  (5 Days)

Promotion 8,900 จาก 15,000.-

   

CCNA R&S 6 days

Promotion 8,900จาก13,000.-

 2-3   9-10  16-17   23-24  30-31
August / (ส.ค.)  

 CCNA R&S

(Day 5&6)

BGP (2 Days)

 Pro. 5,400.-

Basic Network

2Day Pro.2,900.-

QoS (2 Days)

Pro. 5,900.-

 

 6-7  13-14  20-21  27-28  
September / (ก.ย.)  
 

 CCNA Routing and Switching (6 Days)

Promotion 8,900จาก13,000.-

 
   10-11  17,18  24,25  
October / (ต.ค)

IPv6 (3 Days)

 Pro. 6,500.- 

Data Center (3 Days)

Promotion 6,500 .- จาก 9,000.-

Basic Network

2Day Pro.2,900.- 

 1-2  8  15-16  22 29-30
November / (พ.ย.)  

 

CCNP Route (5 Days) 

Promotion 8,500 .- จาก 15,000.-

MPLS  (3 Days)

Pro 6,500 

 5-6  12-13  19-20  26   27
December / (ธ.ค.)  

 MPLS (Cont.)

Pro 6,500.-

       
 3-4        

 

2558/2015 (รอบวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00 - 17.00 น.) : รับไม่เกิน 10 ที่นั่ง ต่อ 1 หลักสูตร

September/ (ก.ย.)  

CCNA Routing and Switching (6 Days)   

Promotion 6,500 .- จาก 11,000.-

   
5-6 12-13 19-20    
October / (ต.ค)
  

CCNA Data Center (5 Days)   

Promotion 8,500 .- จาก 13,000.-

   
3-4 10-11 17    
November / (พ.ย.)  

CCNA Routing and Switching (6 Days)   

Promotion 7,000 .- จาก 13,000.-

   
7-8 14-15 21-22    
December / (ธ.ค.)  

CCNA Data Center (5 Days)   

Promotion 8,500 .- จาก 13,000.-

 
  12-13 19-20 26