ตารางอบรม 2563/2020

 2563/2020 (เวลาอบรม 9.00 - 17.00 น.) : รับจำกัดที่นั่ง ต่อ 1 หลักสูตร 

3

January / (ม.ค.)
         
         
February/(ก.พ.)
       

 BASIC NETWORK
เรียน
2 วัน


Classroom
         วัน ส. ที่ 29
March / (มี.ค.)

 BASIC NETWORK
เรียน
2 วัน


Classroom
   CCNA  (หลักสูตรใหม่)
เรียน 6 วัน

Classroom
 วัน อ. ที่ 1    วัน ส.,อ. ที่ 14-15  วัน ส.,อ. ที่ 21-22 วัน ส.,อ. ที่ 28-29
April / (เม.ย.)  
      Palo Alto (2 วัน)
Next Gen Firewall


Classroom
 
       วัน ส.,อ. ที่ 25-26  
May / (พ.ค)  
 BASIC NETWORK
เรียน
2 วัน


Virtual Classroom

CCNA  (หลักสูตรใหม่)
เรียน 5 วัน

Virtual Classroom (สอนสดผ่าน Internet)   
  วัน ส.,อ. ที่ 2-3    วัน ส.,อ. ที่ 16-17  วัน ส.,อ. ที่ 23-24 วัน ส. ที่ 30
June / (มิ.ย.)  
  MPLS
เรียน 3
วัน


Virtual Classroom (สอนสดผ่าน Internet)
   
   วัน ส.,อ. ที่ 13-14  วัน ส. ที่ 20    
July / (ก.ค.)  
BGP
เรียน 3
วัน


Virtual Classroom (สอนสดผ่าน Internet)
  QoS
เรียน 3
วัน


Virtual Classroom (สอนสดผ่าน Internet)
 วัน ส.,อ. ที่ 4-5  วัน ส. ที่ 11
   วัน อ. ที่ 19
 วัน ส.,อ. ที่ 25-26
August / (ส.ค.)  
   CCNP-ENCOR
เรียน 4
วัน


Virtual Classroom (สอนสดผ่าน Internet)
   
   วัน ส.,อ. ที่ 8-9  วัน ส.,อ. ที่ 15-16    
September/(ก.ย.)  
         
         
October / (ต.ค)
       
         
November/(พ.ย.)  
   
     
         
December /(ธ.ค.)  
    
     
         

 

 *หมายเหตุ: ตารางอบรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

 

2562/2019 (เวลาอบรม 9.00 - 17.00 น.) : รับไม่เกิน 10 ที่นั่ง ต่อ 1 หลักสูตร

3

January / (ม.ค.)
   BASIC NETWORK     CCNA R&S (6 วัน) 
 
  วัน ส.,อ. ที่ 12-13 วัน ส.,อ. ที่ 19-20 วัน ส.,อ. ที่ 26-27  
February / (ก.พ.)
 CCNA R&S (ต่อ)

ติวสอบ CCNA

FREE!

  CCNP SWITCH (6 วัน)  
 วัน ส.,อ. ที่ 2-3   วัน ส.,อ. ที่ 16-17  วัน ส.,อ. ที่ 23-24  
March / (มี.ค.)
 CCNP SWITCH (ต่อ)   CCNA R&S (6 วัน)   
 วัน ส.,อ. ที่ 2-3    วัน ส.,อ. ที่ 16-17  วัน ส.,อ. ที่ 23-24  วัน ส.,อ. ที่ 30-31
April / (เม.ย.)  
  BASIC NETWORK       MPLS (3 วัน)
วัน ส.,อ. ที่ 6-7        วัน ส.,อ. ที่ 27-28
May / (พ.ค)  
 MPLS (ต่อ)     CCNA R&S (6 วัน)    
วัน ส. ที่ 4
 วัน ส.,อ. ที่ 11-12   วัน ส.,อ. ที่ 18-19  วัน ส.,อ. ที่ 25-26   
June / (มิ.ย.)  

ติวสอบ CCNA

FREE!

BASIC NETWORK   CCNP ROUTE (6 วัน)
วัน จ.ที่ 3
  วัน ส.,อ.ที่ 8-9  วัน ส.,อ. ที่ 15-16 วัน ส.,อ. ที่ 22-23  วัน ส.,อ. ที่ 29-30
July / (ก.ค.)  
  BASIC NETWORK QoS (3 วัน)  

 

 
 วัน ส.,อ. ที่ 6-7  วัน ส.,อ. ที่ 13-14  วัน ส. ที่ 20
   
August / (ส.ค.)  
   CCNA R&S (ุ6 วัน)   BGP (3วัน)
  วัน ส.,อ. ที่ 3-4   วัน ส.,อ. ที่ 10-11   วัน ส.,อ. ที่ 17-18   วัน ส.อ. ที่ 24-25   วัน ส. ที่ 31
September / (ก.ย.)  

ติวสอบ CCNA

ติว CCNP

ROUTE
     BASIC NETWORK 
   วัน ส. ที่ 7
   วัน อ. ที่ 8
   
   วัน ส.,อ. ที่ 28-29
October / (ต.ค)
 ติว CCNP SWITCH       MPLS (3 วัน)
   วัน อ. ที่ 6      วัน ส.,อ. ที่ 19-20  วัน ส. ที่ 26
November / (พ.ย.)  
      CCNA R&S (4 วัน)    QoS (3 วัน)
   วัน ส.,อ. ที่ 9-10  วัน ส.,อ. ที่ 16-17  วัน ส.,อ. ที่ 23-24  วัน ส. ที่ 30
December / (ธ.ค.)  
   CCNA R&S (6 วัน)       
   วัน ส.,อ. ที่ 7-8  วัน ส.,อ. ที่ 14-15  วัน ส.,อ. ที่ 21-22  

 *หมายเหตุ: ตารางอบรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

2561/2018 (เวลาอบรม 9.00 - 17.00 น.) : รับไม่เกิน 10 ที่นั่ง ต่อ 1 หลักสูตร

January / (ม.ค.)
 

CCNA Routing and Switching (6 Days)

Promotion
    
   วันที่ 13-14  วันที่ 20-21   วันที่ 27-28  
February / (ก.พ.)

 MPLS (3 Days)

Promotion 

IPv6 (3 Days)

Promotion
 
 วันที่ 3-4  วันที่ 10  วันที่ 11 วันที่ 17-18  
March / (มี.ค.)

BASIC NETWORK

Pro.2,900.-

CCNA Routing and Switching (6 Days)

Promotion  

BASIC NETWORK

--เต็ม-- 
 วันที่ 3-4    วันที่ 10-11
วันที่ 17-18 วันที่ 24-25 วันที่ 31
April / (เม.ย.)  

BASIC NETWORK

--เต็ม--

ติวสอบ CCNA

FREE!

 

 CCNP Route (6 Days)

Promotion
วันที่ 1 วันที่ 8    วันที่ 21-22  วันที่ 28-29
May / (พ.ค)  

CCNP Route (6 Days)

Promotion

ติวสอบ CCNP

ROUTE

FREE!

BASIC NETWORK

--เต็ม--

 BASIC NETWORK

2,900.-

 
 วันที่ 5-6  วันที่ 12  วันที่ 19-20   วันที่ 26-27  
June / (มิ.ย.)  

CCNA Routing and Switching (6 Days)

Promotion 

   
วันที่ 2-3  วันที่ 9-10  วันที่ 16-17    
July / (ก.ค.)  

CCNP Switch (5 Days)

Promotion

 

 ติวสอบ CCNA

FREE! 2 รุ่น 

วันที่ 1   วันที่ 7-8  วันที่ 14-15      วันที่ 28-29
August / (ส.ค.)  

BASIC NETWORK

2 Days - 2,900.-

      CCNA Routing and Switching

(6 Days) 8,900.-

 วันที่ 4-5    
 วันที่ 18-19
 วันที่ 25-26
September / (ก.ย.)  

CCNA R&S (6 Days)

MPLS (3 Days)

Promotion

ติวสอบ CCNP

SWITCH FREE!

 

  CCNP SWITCH (6 Days)

8,900.-

 วันที่ 1-2  วันที่ 8-9 , 15  วันที่ 16   วันที่ 22-23 , 29-30 ก.ย. , 6-7 ต.ค.
October / (ต.ค)

CCNP SWITCH (Cont.)

 CCNA R&S (6 days)

8,900.-  

 
 วันที่ 6-7 วันที่ 13-14, 20-21, 27-28
 
November / (พ.ย.)  

CCNP Route (6 Days)

Promotion
   
 วันที่ 3-4
วันที่ 10-11
วันที่ 17-18
   
December / (ธ.ค.)  
         
         

 

 

 

 

 

2560/2017 (เวลาอบรม 9.00 - 17.00 น.) : รับไม่เกิน 10 ที่นั่ง ต่อ 1 หลักสูตร

January / (ม.ค.)
   

CCNA Routing and Switching (6 Days)

Promotion 8,900.- จาก 13,000.-

     14-15 (9/10)  21-22  28-29
February / (ก.พ.)

 

 CCNP Route (5 Days)

Pormotion 8,900.- จาก 15,000.-

 4-5  11  12 (9/10) 18-19   25-26
March / (มี.ค.)

 


ติวสอบ CCNA

FREE!

 

CCNA RS

6 Days

 4-5   11   18-19 (เต็มแล้ว)
 
25-26 (เต็มแล้ว) 
April / (เม.ย.)  

CCNA Routing and Switching (6 Days)

Promotion 8,900.- จาก 13,000.-
 

 QoS (3 Days)

Promotion
1-2  8-9    22-23 (เต็มแล้ว)  29
       

BASIC NETWORK

(นอกสถานที่)
         29-30 (เต็มแล้ว)
May / (พ.ค)  
BASIC NETWORK

CCNP Switch (5 Days)

Promotion 8,900.- จาก 15,000.-

 
 6-7 (เต็มแล้ว)  13-14 (8/10)  20-21  27  

CCNA Routing and Switching (6 Days)

(ผู้เรียนเหมาคอร์ส/นอกสถานที่)
   
6-7 (เต็มแล้ว) 13-14 20-21    
June / (มิ.ย.)  

Multicast (3 Days)

Promotion

 

CCNA Routing and Switching (6 Days)

Pro 8,900.- จาก 13,000.- 

 3-4 (เต็มแล้ว)  10   17-18 (เต็มแล้ว) 24-25
 

BASIC NETWORK

(นอกสถานที่)

     
  10-11 (เต็มแล้ว)      
July / (ก.ค.)  
 CCNA RS 6 Days

MPLS (3 Days)

Promotion

BASIC NETWORK

CCNA RS 6 Days 
1-2   8 (เต็มแล้ว)  15-16   22-23 (เต็มแล้ว)
 29-30 (เต็มแล้ว)
         
         
August / (ส.ค.)  

 CCNA RS 6 Days

Pro 8,900.- จาก 13,000.-

 BGP (3 Days)

Promotion

 
 5-6  12-13  19-20 (เต็มแล้ว)
 26  
     

ติวสอบ CCNA

FREE!

 
      27  
September / (ก.ย.)  

CCNP Route (5 Days)

Pormotion 8,900.- จาก 15,000.-

   
 2-3  9-10 16    
   

ติวสอบ CCNP

SWITCH

FREE!

   
     17    
October / (ต.ค)

 BASIC NETWORK

Pro.2,900.-

      CCNA RS (6 Days)

Pro 8,900.-

 7-8 (เต็มแล้ว)
     21-22 (เต็มแล้ว) 28-29 (เต็มแล้ว)
 

ติวสอบ CCNP

ROUTE

FREE!

     
   15      
November / (พ.ย.)  

  CCNA RS

(6 Days)

MPLS (3 Days)

Promotion
   
 4-5 (เต็มแล้ว)  11-12 (เต็มแล้ว)  18 (เต็มแล้ว)    
December / (ธ.ค.)  
   

 BASIC NETWORK

Pro.2,900.-
   
     16-17    

 

2559/2016 (รอบวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00 - 17.00 น.) : รับไม่เกิน 10 ที่นั่ง ต่อ 1 หลักสูตร

January / (ม.ค.)
    CCNA Routing and Switching (6 Days)
Promotion 8,500 .- จาก 13,000.-

     16-17  23-24  30-31
February / (ก.พ.)
     
         
March / (มี.ค.)
 

CCNA Service Provider (5 Days) 

Promotion 8,900 .- จาก 15,000.-
 
    12-13   19-20   26
 
April / (เม.ย.)  

IPv6 (2 Days)

Promotion4,500.-

CCNA Routing and Switching (6 Days) 
Promotion 8,500 .- จาก 13,000.-

 2-3  9-10    23-24  30,1
May / (พ.ค)  

Basic Network

2Day Pro.2,500.-
 

Basic Network

2Day Pro.2,900.- 
   
 7-8    21-22    
June / (มิ.ย.)  

QoS (2 Days)

Pro. 4,900.-

 CCNP Switch (5 Days)

Promotion 8,500 .- จาก 15,000.-

 CCNA SP Day 1
 4-5  11-12  18-19  25  26
July / (ก.ค.)  

CCNA Service Provider  (5 Days)

Promotion 8,900 จาก 15,000.-

   

CCNA R&S 6 days

Promotion 8,900จาก13,000.-

 2-3   9-10  16-17   23-24  30-31
August / (ส.ค.)  

 CCNA R&S

(Day 5&6)

BGP (2 Days)

 Pro. 5,400.-

Basic Network

2Day Pro.2,900.-

QoS (2 Days)

Pro. 5,900.-

 

 6-7  13-14  20-21  27-28  
September / (ก.ย.)  
 

 CCNA Routing and Switching (6 Days)

Promotion 8,900จาก13,000.-

 
   10-11  17,18  24,25  
October / (ต.ค)

IPv6 (3 Days)

 Pro. 6,500.- 

Data Center (3 Days)

Promotion 6,500 .- จาก 9,000.-

Basic Network

2Day Pro.2,900.- 

 1-2  8  15-16  22 29-30
November / (พ.ย.)  

 

CCNP Route (5 Days) 

Promotion 8,500 .- จาก 15,000.-

MPLS  (3 Days)

Pro 6,500 

 5-6  12-13  19-20  26   27
December / (ธ.ค.)  

 MPLS (Cont.)

Pro 6,500.-

       
 3-4        

 

2558/2015 (รอบวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00 - 17.00 น.) : รับไม่เกิน 10 ที่นั่ง ต่อ 1 หลักสูตร

September/ (ก.ย.)  

CCNA Routing and Switching (6 Days)   

Promotion 6,500 .- จาก 11,000.-

   
5-6 12-13 19-20    
October / (ต.ค)
  

CCNA Data Center (5 Days)   

Promotion 8,500 .- จาก 13,000.-

   
3-4 10-11 17    
November / (พ.ย.)  

CCNA Routing and Switching (6 Days)   

Promotion 7,000 .- จาก 13,000.-

   
7-8 14-15 21-22    
December / (ธ.ค.)  

CCNA Data Center (5 Days)   

Promotion 8,500 .- จาก 13,000.-

 
  12-13 19-20 26