หลักสูตร Data Center

(Cisco Nexus Switching)

///เรียน 3 วัน

ราคาเต็ม 9,000 บาท

Promotion 7,400.-

หลักสูตร Data Center (Cisco Nexus Switching)
รุ่นที่ 4 (ยังไม่กำหนดวัน)  
รุ่นที่ 3 รอบวันที่ 15-16, 22  ต.ค. 2559
รุ่นที่ 2 รอบวันที่ 12-13, 19-20, 26 ธ.ค. 2558
รุ่นที่ 1 รอบวันที่ 3-4, 10-11, 17 ตุ.ค. 2558
 
Promotion  
Course Outline  
ตัวอย่างเอกสาร LAB ที่ใช้ในการเรียน  
ทีมงานสอน และ ผู้ช่วยในการสอนแต่ละคอร์ส  
คำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร  

บรรยากาศการอบรม

 

 สามารถจองที่นั่ง โดยจ่ายเงินมัดจำ 1,500 บาท หรือ จ่ายจำนวนเต็มได้ที่นี่ หรือ คลิกที่ ลงทะเบียน

*ในกรณีไม่สามารถมาเรียนได้ แต่ได้จ่ายค่ามัดจำ หรือ ชำระเงินไว้แล้ว ทางเราสามารถคืนเงิน หรือสามารถเลื่อนคอร์สให้ได้ แต่ขออนุญาตให้แจ้งขอคืนเงินหรือขอเลื่อนก่อนวันเริ่มเรียนอย่างน้อย 1 เดือนนะครับ

 

 เรียน ccna

เกี่ยวกับหลักสูตรนี้

หลักสูตร Data Center (NEXUS SWITCHING) จะเกี่ยวกับ Network ในระบบ Data Center เรียนรู้การออกแบบระบบ CORE, Aggregate, Access ในส่วนของ Data Center ซึ่งอุปกรณ์และเทคโนโลยีต่างๆที่จะเรียนรู้เป็นอุปกรณ์ CISCO ตระกูล NEXUS เป็นหลัก แบ่งเป็นหัวข้อใหญ่ๆ เช่น

  • Cisco Data Center Network Services
  • Switched Network Implementation
  • Routing on the Cisco Nexus Switch
  • Cisco Data Center Virtualization

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องทำงานอยู่กับระบบ Data Center ขององค์กรณ์ขนาดกลาง ถึง ขนาดใหญ่ หรือ ผู้ที่ต้องการศึกษาด้าน Data Center ด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีของ Cisco โดยเฉพาะอุปกรณ์ Cisco Nexus Switch ที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลาย และ เราก็มี LAB ที่ใช้ Cisco 7000, 5000 และ 2000 Series ให้ผู้เข้าอบรมได้ลองมา Config กันมากกว่า 10 LAB

Prerequisites

 1.เคยเรียน หรือ เคยสอบผ่าน CCNA Routing and Switching มาก่อน

Course Outline

 1

-Examining Functional Layers of the Data Center

-Reviewing the Cisco Nexus Product Family

 

-Reviewing the Cisco MDS Product Family


-Monitoring the Cisco Nexus 7000 and 5000 Series Switches

 

-Describing vPCs and Cisco FabricPath in the Data Center

 

-Using OTV on Cisco Nexus 7000 Series SwitchesCommands

 2

-Describing Switching

-Describing the Packet Delivery Process

 

-Describing Cisco NX-OS Software

-Operating Cisco NX-OS Software

 

-Implementing VLANs and Trunks

 

-Building a Redundant Switched Topology

-Virtual Device Contexts (VDCs)

 3

-Exploring the Routing Process on Cisco Nexus Switches

 

-Exploring Routing Protocols on Cisco Nexus Switchess

-Exploring ACLs on Cisco Nexus Switches

 

-Virtualizing Network Devices

 

-Virtualizing Storage

 

 Course Outline แบบละเอียด

Day 1
Describing the Cisco Data Center Network Architecture  
•Overview  
•Cisco Unified Fabric Fundamentals
•Structured Layers: Core, Aggregation, Access
•Product Placement
•Positioning of Product Families in the Architecture  
•Summary

Identifying Cisco Nexus Products
•Overview
•Cisco Nexus Family of Products
•Important Features of Cisco Nexus 7000 I/O Modules  
•Important Features of Cisco NX-OS
•Summary  

Configuring Layer 2 Switching Features
•Overview
•Basic Interface Parameters
•Cisco Nexus 7000 and Cisco Nexus 5000 Switch Feature Comparison  
•VLAN Configuration  
•STP Extensions
•Summary

Day 2
Understanding High Availability and Redundancy
•Overview  
•Network-Level High Availability  
•System-Level High Availability
•Cisco IOS In-Service Software Upgrade  
•Summary

Configuring Virtual Device Contexts
•Overview
•Using VDCs in Data Centers  
•Virtual Device Contexts
•Resource Allocation
•New VDC Features in Cisco NX-OS 6.1  
•Configuring VDCs
•Management Settings
•Storage VDCs  
•Summary  

Configuring Port Channels
•Overview
•Using Port Channels and vPCs
•Configuring Port Channels  
•vPC Architecture
•Configuring vPC
•Configuring the FEX
•Configuring Enhanced vPCs
•Summary


Day 3
Configuring Layer 3 Switching Features
•Overview
•Routing Protocols
•First Hop Redundancy Protocols (FHRPs)  
•Bidirectional Forwarding Detection
•Layer 3 Virtualization
•Unicast RIB and FIB
•Summary

Implementing Cisco FabricPath
•Overview
•Implement Cisco FabricPath  
•Verify Cisco FabricPath
•Summary

Configuring Cisco OTV
•Overview  
•Objectives
•Cisco OTV
•Basic Cisco OTV Configuration  
•Advanced Cisco OTV Configuration
•Summary

LAB

 

 

LAB 1 SYSTEM OVERVIEW
LAB 2 VLANS
LAB 3 ACCESS PORTS
LAB 4 TRUNK PORTS
LAB 5 VTP
LAB 6 VTP TRANSPARENT MODE
LAB 7 RAPID SPANNING TREE PROTOCOL (RSTP)
LAB 8 MSTP
LAB 9 INTER-VLAN ROUTING
LAB 10 RIP    
LAB 11 OSPF
LAB 12 EIGRP
LAB 13 VRF
LAB 14 FABRICPATH
LAB 15 OTV
LAB 16 PORT-CHANNEL

ข้อมูลเพิ่มเติม

-เรียนทบทวนซ้ำได้ 1 ปี

           หลายท่านเรียนไป แต่ติดภาระกิจ อาจจะด้วยหน้าที่การงานที่เยอะ ไม่สามารถอ่านทบทวนได้ สามารถที่จะมาใช้สิทธิเรียนซ้ำ เพื่อทบทวนความรู้ได้โดยที่ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าอบรมเพิ่มเติม

 


-รับไม่เกิน 10 ที่นั่ง

           ห้องเรียนสามารถบรรจุได้มากกว่านั้น แต่เพื่อประสิทธิภาพในการเรียน และการดูแลผู้เรียนอย่างทั่วถึง จะจำกัดผู้เรียนต่อคอร์สไม่เกิน 10 ที่นั่งเท่านั้น

 


-สอน 3 วัน

           มีการผสมกันไประหว่างทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

 

-เอกสาร LAB เป็นภาษาไทยเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น

           หนังสือจัดทำขึ้นโดยทีมงาน เข้มข้นด้วยเนื้อหา อธิบาย LAB Step by Step

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

ตัวอย่าง LAB ที่ใช้โปรแกรม Simulate ในการเรียนคอร์ส Data Center ครับ

 

LAB System Overview Cisco Nexus / Data Center

LAB Overlay Transport Virtualization ( Cisco Nexus 7K) / Data Center-มีทีมอาจารย์

           ทีมอาจารย์ผู้สอนและผู้ช่วย ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ทำงาน Network อยู่กับโครงการของเอกชน, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ มาอย่างมากมาย การสอนเราไม่ได้อ้างอิงตำราอย่างเดียว เราสามารถตอบคำถามหรือสื่อสารออกมาจากประสบการณ์ตรงได้อย่างชัดเจน

 

ห้องเรียน