หลักสูตร Basic Network

(Pre-CCNA หลักสูตรใหม่)

///เรียน 2 วัน

ราคาเต็ม 6,000 บาท

Promotion 3,900 บาท

หลักสูตร ฺBasic Network (Pre-CCNA)
 

รุ่นที่ 21 รอบวันที่ 29 ก.พ., 1 มี.ค. 2563

รุ่นที่ 20 รอบวันที่ 28-29 ก.ย. 2562
รุ่นที่ 19 รอบวันที่ 6-7 ก.ค. 2562
รุ่นที่ 18 รอบวันที่ 8-9 มิ.ย. 2562
รุ่นที่ 17 รอบวันที่ 6-7 เม.ย. 2562
รุ่นที่ 16 รอบวันที่ 12-13 ม.ค. 2562


รุ่นที่ 15 รอบวันที่ 4-5 ส.ค. 2561
รุ่นที่ 14 รอบวันที่ 26-27 พ.ค. 2561
รุ่นที่ 13 รอบวันที่ 19-20 พ.ค. 2561
รุ่นที่ 12 รอบวันที่ 31 มี.ค.,1 เม.ย. 2561  
รุ่นที่ 11 รอบวันที่ 3-4 มี.ค. 2561


รุ่นที่ 10  รอบวันที่ 16-17 ธ.ค. 2560
รุ่นที่ 9 รอบวันที่ 7-8 ตุ.ค. 2560
รุ่นที่ 8 รอบวันที่ 22-23 ก.ค. 2560
รุ่นที่ 7 รอบวันที่ 10-11 มิ.ย. 2560
รุ่นที่ 6 รอบวันที่ 6-7 พ.ค. 2560
รุ่นที่ 5 รอบวันที่ 29-30 เม.ย. 2560


รุ่นที่ 4 รอบวันที่ 29-30 ต.ค. 2559
รุ่นที่ 3 รอบวันที่ 20-21 ส.ค. 2559
รุ่นที่ 2 รอบวันที่ 21-22 พ.ค. 2559
รุ่นที่ 1 รอบวันที่ 7-8 พ.ค. 2559

Promotion
Course Outline
ตัวอย่างเอกสาร LAB ที่ใช้ในการเรียน
ทีมงานสอน และ ผู้ช่วยในการสอนแต่ละคอร์ส
คำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร

บรรยากาศการอบรม

 


สามารถจองที่นั่ง โดยจ่ายเงินมัดจำ 1,000 บาท หรือ จ่ายจำนวนเต็มได้ที่นี่ หรือ คลิกที่ ลงทะเบียน (ขออนุญาติสงวนสิทธิ์ให้ท่านที่จ่ายมัดจำเข้ามาก่อนจองด้วยวาจานะครับ)


สำหรับศิษย์เก่าที่ต้องการเรียนทวนฟรี จองที่นั่งโดยการจ่ายมัดจำ 1,500 บาท (โอนคืนให้ทั้งหมดในวันที่เข้ามาอบรม)


*ในกรณีไม่สามารถมาเรียนได้ แต่ได้จ่ายค่ามัดจำ หรือ ชำระเงินไว้แล้ว ทางเราสามารถคืนเงิน หรือสามารถเลื่อนคอร์สให้ได้ แต่ขออนุญาตให้แจ้งขอคืนเงินหรือขอเลื่อนก่อนวันเริ่มเรียนอย่างน้อย 1 เดือนนะครับ

 

 

เกี่ยวกับหลักสูตรนี้

       เนื้อหาหลักสูตร BASIC NETWORK หรือ Pre-CCNA ถูกออกแบบสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาระบบ Network โดยที่ไม่มีพื้นฐานด้าน Network มาก่อน อาจจะเป็นนักศึกษาที่กำลังจะจบจากมหาวิทยาลัย, ผู้ที่จบจากมหาวิทยาลัยมา แต่ยังไม่มีประสบการณ์ทำงาน, ผู้ที่ทำงานด้านอื่นๆอยู่ที่ไม่ใช่ Network โดยตรง, ผู้ที่ต้องการเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาหลักสูตร CCNA Routing and Switching หรือ ผุ้ที่เริ่มทำงานด้าน Network ใหม่ๆ เป็นต้น       
       การทำงาน Network เรื่องพื้นฐานเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด เพราะ BASIC NETWORK เป็นเรื่องที่จำเป็นต้องรู้ก่อนที่จะก้าวไปสู่ระดับที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆ ทางทีมงานได้ออกแบบหลักสูตรนี้ให้มีหัวข้อครอบคลุมเนื้อหา BASIC ที่ทำให้ผู้เรียนได้เห็นภาพ และเข้าใจการทำงานของระบบNETWORK อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติด้วยอุปกรณ์ Router และ Switch จริงๆ เนื้อหาหลักๆเช่น IPv4, Router, Switch, VLAN, Routing, Internet, ARP และพื้นฐาน SDN เป็นต้น

 

Prerequisites 

  1.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และ Internet ได้

 

Course Outline
 1

-Networ Overview

  IP Address Version 4  

-ICMP(ping&tracroute), ARP

 

-Basic Router

 2

-Basic Switch

 

-VLAN

 

-Basic Wireless

 

-Static&Default Routing, SDN

 

Course Outline แบบละเอียด

 

1 ทำความรู้จักกับคำว่า Network (Network Overview)
จะเป็นการอธิบายให้ผู้เรียนเห็นภาพรวมของคำว่า Networkก่อน เช่น Network คืออะไร อุปกรณ์ Network มีอะไรบ้าง แล้ว Network ขนาดเล็ก(ตามบ้าน), Network ขนาดกลาง(องค์กรขนาดเล็ก-กลาง), Network ขนาดใหญ่ มีลักษณะรูปแบบ และ แตกต่างกันอย่างไร

2 IP Address ตอนที่ 1 ทำความรู้จักกับ IPv4
หากเข้าสู่สาย Network จะไม่เรียนรู้คำว่า IP Address คงไม่ได้ โลกของ Network เหมือนการส่งจดหมาย รับส่งของ ซึ่งต้องมีที่อยู่ในการรับ-ส่ง ที่อยู่ที่สำคัญมากในโลก Network ก็ตือ IP Address จึงต้องมาเรียนรู้หัวข้อนี้ก่อนครับ

3 IP Address ตอนที่ 2 Subnet Mask
รู้จัก IP Address แล้ว จะไม่รู้ Subnet Mask คงไม่ได้ เพราะเป็นของคู่กัน จำทำให้เรารู้ Network Address, IP ที่สามารถกำหนดให้ Host ได้, Broadcast Address

4 IP Address ตอนที่ 3 Network BroadcastIP Host
หัวข้อนี้จะทำให้ผู้เรียนรู้จัก Network Address, Broadcast Address, Host Address ซึ่งถ้าหากเข้าใจหัวข้อเหล่านี้ก็จะสามารถไปต่อยอดเรื่องการทำ IP Planing(วางแผนออกแบบ IP Address) และ Routing (จะทำให้ Network ต่างวงสามารถสื่อสารกันได้) ในหัวข้อต่อไปได้

5 คำสั่ง ping และ tracroute
สายงาน Network, Server หรือ สายงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ Network จะไม่รู้ 2 คำสั่งนี้ไม่ได้ ซึ่งสามารถนำไปทดสอบหรือแก้ไขปัญหาได้ตั้งแต่ระดับ CCNA จนไปถึง CCIE แน่นอนครับ อย่างที่หลายๆคนบอกว่าไม่รู้จะเริ่มแก้ปัญหาจากตรงไหน คิดอะไรไม่ออกก็ Ping ไว้ก่อนครับ

6 ARP protocol
เป็น Protocol ที่ไว้ค้นหา MAC Address หากเข้าใจเรื่องนี้ก็จะสามารถทำให้เข้าใจและแก้ปัญหาระบบ Network ได้รวดเร็วมากขึ้น ในการทำงานของ Router, Switch, Computer จะต้องอาศัยเจ้า Protocol ตัวนี้เข้ามาช่วย ซึ่งผู้เรียนจะได้รู้จักกับ ARP Table, ARP Request, ARP Reply

7 ทำความรู้จักกับ Router
Router เป็นอุปกรณ์ตัวหลักในระบบ Network ที่ทำให้อุปกรณ์ Network อื่นๆสามารถสื่อสารข้ามวง IP Address กันได้ แม้กระทั่ง Network เล็กๆอย่างบ้านเราที่ใช้ Internet ผ่านผู้ให้บริการ(TRUE, 3BB, TOT, CAT เป็นต้น) ก็ต้องมี Router ซึ่งผู้เรียนจะได้เข้าใจคำว่า Router มากขึ้น

8 Basic Configuration Router
จากหัวข้อก่อนหน้านี้ก็จะลองมาศึกษาการตั้งค่า Router เบื้องต้น และลองตั้งค่าคำสั่งที่จำเป็นต้องใช้กันครับ

9 ทำความรู้จักกับ Switch และ Basic Configuration Switch
ถ้าจะเขียนแบบสั้นๆให้พอเห็นภาพ ก็คือหากเรามีแค่เพียง Router ที่ใช้ในการออกไปสู่โลกของ Internet เราคงออก Internet ได้แค่ Computer ไม่กี่เครื่อง ดัง นั้นเราต้องมี Port เพิ่มเพื่อรองรับ Computer มากขึ้น จึงต้องมี Switch ตัวนี้เข้ามาช่วยครับ

10 การทำงานของ Switch (MAC Address table)
Switch ในระบบ Network ขนาดเล็กๆตามบ้านคงแค่ต่อๆแล้วใช้งาน แต่สำหรับระดับองค์กร หรือ  Network ที่ใหญ่ขึ้น เราจำเป็นต้องเรียนรู้การทำงานของ Switch เราถึงจะเข้าใจ และแก้ปัญหาระบบ Network ได้อย่างรวดเร็ว ที่สำคัญในการออกแบบระบบ Network ขนาดกลางขึ้นไป จำเป็นต้องเข้าใจเรื่องพวกนี้ให้มากๆ

11 VLANs and Trunks
หากในระบบ Network มี Host หรือ Client เยอะๆ เรื่อง Braodcast Traffic, จำนวน Traffic ที่รบกวนกันก็เยอะขึ้น ส่งผลให้การใช้งานระบบ Networkช้าและมีปัญหาอื่นๆตามมาอีกเยอะแยะมากมาย การแก้ปัญหาโดยวิธีการจำกัดพวก Broadcast Traffic จึงต้องถูกนำมาใช้ เราจึงต้องมาทำความรู้จักเรื่อง VLAN กันครับ

12 Basic Wireless
ในปัจจุบันการใช้งานเครือข่ายไร้สาย หรือ Wireless Network มีเกือบทุกสถานที่ ทุกองค์กร เนื่องจากด้วยความยืดหยุ่นและสะดวกหลายๆอย่าง เนื้อหานี้เลยเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องเรียนรู้ในวิชา Pre-CCNA ครับ

13 การทำงานของ Router (Routing table)
Router หากไม่มี Routing ก็เหมือนเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ที่ไม่รู้เรื่องสถานที่อะไรเลย เวลาจะส่งของให้ลูกค้าก็คงไม่สามารถส่งถึงปลายทางได้ จึงต้องมาเรียนรู้เรื่อง Routing Table กันครับ

14 Static Route
Static Route เป็น Route ที่ถูกใช้อยู่ในเกือบทุกๆองค์กร ทำให้วง Network สามารถคุยข้ามวงกันได้ และเป็นพื้นฐานที่จะสามารถต่อยอดเพื่อไปเรียนรู้  Routing Protocol อื่นๆได้เข้าใจรวดเร็วมากขึ้น

15 Default Route Static
การทำ Route ไปหา Network ที่มี Client เยอะๆ เรามักจะใช้ Default Route เข้ามาช่วย หรือ การ Route ไปหา Internet ก็ต้องใช้ Default Route

16 Introduction to Software Defined Networking (SDN)
ในปัจจุบัน เรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ๆสำหรับหลายๆท่าน คำว่า Software Defined Networking อาจจะแปลเป็นไทยว่า “เครือข่ายที่กำหนดโดยซอฟต์แวร์” แนวคิดของเรื่องนี้เป็นอย่างไร และมี Software อะไรบ้างที่นิยมนำมาใช้ เราลองมาเรียนรู้ เพื่อให้สามารถไปต่อยอดกันต่อได้ครับ

LAB

LAB เหล่านี้เพียงพอที่จะทำให้ผู้ที่เริ่มสนใจทางด้าน Network สามารถมองเห็นภาพรวมของ Network ทั้งขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ได้ไม่ยาก ท่านจะได้ Config.ทั้งบนโปรแกรม Simulate และอุปกรณ์จริง

LAB 1 BASICS ROUTER CONFIGURATION
LAB 2 BASIC SWITCH CONFIGURATION
LAB 3 VLAN CONFIGURATION
LAB 4 BASIC ACCESS POINT CONFIGURATION
LAB 5 STATIC ROUTE CONFIGURATION
LAB 6 DEFAULT ROUTE (STATIC) CONFIGURATION
LAB 7 BASIC DNS SERVER

ข้อมูลเพิ่มเติม

-เรียนทบทวนซ้ำได้ 1 ปี

           หลายท่านเรียนไป แต่ติดภาระกิจ อาจจะด้วยหน้าที่การงานที่เยอะ ไม่สามารถอ่านทบทวนได้ สามารถที่จะมาใช้สิทธิเรียนซ้ำ เพื่อทบทวนความรู้ได้โดยที่ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าอบรมเพิ่มเติม

 


-รับจำกัดที่นั่ง

           เพื่อประสิทธิภาพในการเรียน และการดูแลผู้เรียนอย่างทั่วถึง จะจำกัดผู้เรียนต่อคอร์สและผู้ช่วยสอนให้เหมาะสอมในแต่ละหลักสูตร

 


-สอน 2 วัน

           มีการผสมกันไประหว่างทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

 

-มีทีมอาจารย์ (ระดับ CCIE)

           ทีมอาจารย์ผู้สอนและผู้ช่วย ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ทำงาน Network อยู่กับโครงการของเอกชน, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ มาอย่างมากมาย การสอนเราไม่ได้อ้างอิงตำราอย่างเดียว เราสามารถตอบคำถามหรือสื่อสารออกมาจากประสบการณ์ตรงได้อย่างชัดเจน