หลักสูตร Basic Network
///เรียน 2 วัน

ราคาเต็ม 5,000 บาท

Promotion 2,900 บาท

หลักสูตร ฺBasic Network (Pre-CCNA)
รอบวันที่ 7-8 พ.ค. 2559 (10/10 ที่นั่งเต็ม)
รอบวันที่ 21-22 พ.ค. 2559 (5/10 รอบเก็บตกสำหรับคนเรียนที่เกินที่นั่งจากรอบก่อน)
รอบวันที่ 20-21 ส.ค. 2559 (10/10 ที่นั่งเต็ม)
รอบวันที่ 29-30 ต.ค. 2559 (10/10 ที่นั่งเต็ม)
รอบวันที่ 29-30 เม.ย. 2560 (12/12 ผู้เรียนเหมาคอร์ส)
รอบวันที่ 6-7 พ.ค. 2560 (10/10 ที่นั่งเต็ม)
รอบวันที่ 10-11 มิ.ย. 2560 (70/70 นอกสถานที่/ที่นั่งเต็มแล้ว)
รอบวันที่ 22-23 ก.ค. 2560 (10/10 ที่นั่งเต็มแล้ว) 
รอบวันที่ 7-8 ตุ.ค. 2560 (ยังมีที่นั่งว่าง)
Promotion
Course Outline
ตัวอย่างเอกสาร LAB ที่ใช้ในการเรียน
ทีมงานสอน และ ผู้ช่วยในการสอนแต่ละคอร์ส
คำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร

บรรยากาศการอบรม

 

 สามารถจองที่นั่ง โดยจ่ายเงินมัดจำ 1,000 บาท หรือ จ่ายจำนวนเต็มได้ที่นี่ หรือ คลิกที่ ลงทะเบียน

*ใน กรณีไม่สามารถมาเรียนได้ แต่ได้จ่ายค่ามัดไว้แล้ว ทางเราสามารถคืนเงิน หรือสามารถเลื่อนคอร์สให้ได้ แต่ขออนุญาตให้แจ้งขอคืนได้ก่อนวันเริ่มเรียนอย่างน้อย 3 สัปดาห์ นะครับ

 

 

เกี่ยวกับหลักสูตรนี้

       เนื้อหาหลักสูตร BASIC NETWORK หรือ Pre-CCNA ถูกออกแบบสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาระบบ Network โดยที่ไม่มีพื้นฐานด้าน Network มาก่อน อาจจะเป็นนักศึกษาที่กำลังจะจบจากมหาวิทยาลัย, ผู้ที่จบจากมหาวิทยาลัยมา แต่ยังไม่มีประสบการณ์ทำงาน, ผู้ที่ทำงานด้านอื่นๆอยู่ที่ไม่ใช่ Network โดยตรง, ผู้ที่ต้องการเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาหลักสูตร CCNA Routing and Switching หรือ ผุ้ที่เริ่มทำงานด้าน Network ใหม่ๆ เป็นต้น       
       การทำงานด้านเรียน Network เรื่องพื้นฐานเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด เพราะ BASIC NETWORK เป็นเรื่องที่จำเป็นต้องรู้ก่อนที่จะก้าวไปสู่ระดับที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆ ทางทีมงานได้ออกแบบหลักสูตรนี้ให้มีหัวข้อครอบคลุมเนื้อหา BASIC ที่ทำให้ผู้เรียนได้เห็นภาพ และเข้าใจการทำงานของระบบNETWORK อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติด้วยอุปกรณ์ Router และ Switch จริงๆ เนื้อหาหลักๆเช่น OSI, IPv4, Router, Switch, VLAN, Routing, Internet, ARP เป็นต้น

 

Prerequisites 

  1.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และ Internet ได้

 

Course Outline

 1

-Networ Overview / OSI Layer

   -OSI/IP Address Version 4  

-IP Address Version 4

 

-Basic Router

 2

-Basic Switch

 

-VLAN

 

-Basic Wireless

 

-Static&Default Routing

LAB

LAB เหล่านี้เพียงพอที่จะทำให้ผู้ที่เริ่มสนใจทางด้าน Network สามารถมองเห็นภาพรวมของ Network ทั้งขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ได้ไม่ยาก ท่านจะได้ Config.ทั้งบนโปรแกรม Simulate และอุปกรณ์จริง

LAB 1 BASICS ROUTER CONFIGURATION
LAB 2 BASIC SWITCH CONFIGURATION
LAB 3 VLAN CONFIGURATION
LAB 4 BASIC ACCESS POINT CONFIGURATION
LAB 5 STATIC ROUTE CONFIGURATION
LAB 6 DEFAULT ROUTE (STATIC) CONFIGURATION

ข้อมูลเพิ่มเติม

-เรียนทบทวนซ้ำได้ 1 ปี

           หลายท่านเรียนไป แต่ติดภาระกิจ อาจจะด้วยหน้าที่การงานที่เยอะ ไม่สามารถอ่านทบทวนได้ สามารถที่จะมาใช้สิทธิเรียนซ้ำ เพื่อทบทวนความรู้ได้โดยที่ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าอบรมเพิ่มเติม

 


-รับไม่เกิน 10 ที่นั่ง

           เพื่อประสิทธิภาพในการเรียน และการดูแลผู้เรียนอย่างทั่วถึง จะจำกัดผู้เรียนต่อคอร์สไม่เกิน 10 ที่นั่งเท่านั้น

 


-สอน 2 วัน

           มีการผสมกันไประหว่างทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

 

-มีทีมอาจารย์ (ระดับ CCIE)

           ทีมอาจารย์ผู้สอนและผู้ช่วย ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ทำงาน Network อยู่กับโครงการของเอกชน, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ มาอย่างมากมาย การสอนเราไม่ได้อ้างอิงตำราอย่างเดียว เราสามารถตอบคำถามหรือสื่อสารออกมาจากประสบการณ์ตรงได้อย่างชัดเจน

 

ผู้สอนคนที่ 1

นาย พรชัย อินทร์ช่วย (อ.เอ)

ผู้ช่วยสอนคนที่ 1

นาย เอกพงษ์ พันธ์ด้วง (อ.ด้วง)

ผู้ช่วยสอนคนที่ 2

นาย ธวัชชัย ทองวั่น (อ.เอี้ยง)


 ห้องเรียน