หลักสูตร CCNP-SWITCH  

///เรียน 6 วัน

ราคาเต็ม 15,000 บาท

Promotion 8,900 บาท

หลักสูตร CCNP-Switch รหัส 300-115 SWITCH

รุ่นที่ 6 รอบวันที่ 14-15, 21-22, 28-29 ก.ย. 2562 / Promotion 8,900 .-

 

รุ่นที่ 5 รอบวันที่ 16-17, 23-24 ก.พ. , 2-3 มี.ค. 2562 / Promotion 8,900 .-

 
รุ่นที่ 4 รอบวันที่ 22-23, 29-30 ก.ย. , 6-7 ต.ค. 2561 / Promotion 8,900 .-
รุ่นที่ 3 รอบวันที่ 1, 7-8, 14-15 ก.ค. 2561 / Promotion 8,900 .-
รุ่นที่ 2 รอบวันที่ 13-14, 20-21, 27 พ.ค. 2560 / Promotion 8,400 .-
รุ่นที่ 1 รอบวันที่ 11-12, 18-19, 25 มิ.ย. 2559 / Promotion 7,900 .-
 
Promotion
 
Course Outline  
ตัวอย่างเอกสาร LAB ที่ใช้ในการเรียน  
ทีมงานสอน และ ผู้ช่วยในการสอนแต่ละคอร์ส  
คำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร  

บรรยากาศการอบรม

 

 สามารถจองที่นั่ง โดยจ่ายเงินมัดจำ 1,500 บาท หรือ จ่ายจำนวนเต็มได้ที่นี่ หรือ คลิกที่ ลงทะเบียน

*ในกรณีไม่สามารถมาเรียนได้ แต่ได้จ่ายค่ามัดจำ หรือ ชำระเงินไว้แล้ว ทางเราสามารถคืนเงิน หรือสามารถเลื่อนคอร์สให้ได้ แต่ขออนุญาตให้แจ้งขอคืนเงินหรือขอเลื่อนก่อนวันเริ่มเรียนอย่างน้อย 1 เดือนนะครับ

 

 

เกี่ยวกับหลักสูตรนี้

      หลักสูตร CCNP Switch เป็นหลักสูตรระดับ Professional ที่ต่อยอดมาจากหลักสูตรระดับ CCNA Routing and Switching โดยจะเน้นไปที่การทำงานระดับสูงของอุปกรณ์ Switch การติดตั้ง การตรวจสอบความผิดพลาด การกำหนดค่าและเทคนิคในการแก้ไขปัญหาเชิงลึกบนอุปกรณ์ catalyst switch ทั้งที่เป็น layer 2 และ 3 ของ Cisco เป็นหลัก

        หลักสูตร CCNP Switch นี้ออกแบบมาเพื่อช่วยในการเตรียมตัวสอบ CCNP ด้วยเช่นกัน และเน้นให้ผู้รับการอบรมได้ทักษะในการนำไปทำงานจริง เนื้อหาที่สอน เช่น VLANs,  EtherChannels, STP(PVST+, RPVST+, MST,PortFast, BPDUguard, BPDUfilter,Loopguard and Rootguard), Security (DHCP snooping, IP Source Guard, Dynamic ARP inspection, Private VLAN, Storm control, AAA with TACACS+ and RADIUS เป็นต้น ซึ่งเหล่านี้เป็นแค่บางส่วน รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูใน Course Outline ได้


Prerequisites 

 CCNA Routing and Switching 

Course Outline

 

Module 1: Basic Concepts and Network Design

 • Campus Network Architecture
 • Basic switch operation
 • SDM templates
 • Configure and verify switch administration
 • Managing MAC address table

Module 2: VLANs Implementation

 • Access ports
 • VLAN database
 • Normal, extended VLAN, voice VLAN
 • Trunking
 • VTPv1, VTPv2, VTPv3, VTP pruning
 • Native VLAN

Module 3: EtherChannels Implementation

 • LACP, PAgP, manual
 • Layer 2, Layer 3
 • Load balancing

Module 4: Spanning Tree Implementation

 • PVST+, RPVST+, MST
 • Switch priority, port priority, path cost, STP timers
 • PortFast, BPDUguard, BPDUfilter
 • Loopguard and Rootguard

Module 5: LAN switching technologies

 • Troubleshoot Err-disable recovery
 • Layer 2 protocols
 • SPAN, RSPAN
 • Stackwise
 • Virtual Switching System

Module 6: Infrastructure Security

 • DHCP snooping
 • IP Source Guard
 • Dynamic ARP inspection
 • Port security
 • Private VLAN
 • Storm control
 • AAA with TACACS+ and RADIUS
 • Local privilege authorization fallback

Module 7: First-hop redundancy protocols Implementation

 • HSRP
 • VRRP
 • GLBP

LAB (ปฏิบัติ)

 

LAB 1 – BASIC MANAGING SWITCH    
LAB 2 – VLANS
LAB 3 – PVST+
LAB 4 – RPVST+
LAB 5 – MST
LAB 6 – STP TUNING
LAB 7 – PROTECTING STP
LAB 8 – ETHERCHANNELS
LAB 9 – ERR-DISABLE
LAB 10 – LAYER 2 PROTOCOLS
LAB 11 – SPAN
LAB 12 – DHCP SNOOPING
LAB 13 – IP SOURCE GUARD
LAB 14 – DYNAMIC ARP INSPECTION
LAB 15 – PORT SECURITY
LAB 16 – PRIVATE VLAN
LAB 17 – VLAN ACCESS CONTROL LIST
LAB 18 – AAA WITH RADIUS
LAB 19 – PORT BASE AUTHENTICATION
LAB 20 – HSRP
LAB 21 – VRRP
LAB 22 – GLBP

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

-เรียนทบทวนซ้ำได้ 1 ปี

           หลายท่านเรียนไป แต่ติดภาระกิจ อาจจะด้วยหน้าที่การงานที่เยอะ ไม่สามารถอ่านทบทวนได้ สามารถที่จะมาใช้สิทธิเรียนซ้ำ เพื่อทบทวนความรู้ได้โดยที่ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าอบรมเพิ่มเติม

 


-รับไม่เกิน 10 ที่นั่ง

           ห้องเรียนสามารถบรรจุได้มากกว่านั้น แต่เพื่อประสิทธิภาพในการเรียน และการดูแลผู้เรียนอย่างทั่วถึง จะจำกัดผู้เรียนต่อคอร์สไม่เกิน 10 ที่นั่งเท่านั้น

 


-สอน 6 วัน

           มีการผสมกันไประหว่างทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

 

-เอกสาร LAB เป็นภาษาไทยเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น

           หนังสือจัดทำขึ้นโดยทีมงาน เข้มข้นด้วยเนื้อหา อธิบาย LAB Step by Step

 

-มีทีมอาจารย์ (ระดับ CCIE)

           ทีมอาจารย์ผู้สอนและผู้ช่วย ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ทำงาน Network อยู่กับโครงการของเอกชน, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ มาอย่างมากมาย การสอนเราไม่ได้อ้างอิงตำราอย่างเดียว เราสามารถตอบคำถามหรือสื่อสารออกมาจากประสบการณ์ตรงได้อย่างชัดเจน


 

ผู้สอนคนที่ 1

นาย ธวัชชัย ทองวั่น (อ.เอี้ยง)

ผู้สอนคนที่ 2

นาย พรชัย อินทร์ช่วย (อ.เอ)

ผู้ช่วยสอนคนที่ 1

นาย เอกพงษ์ พันธ์ด้วง (อ.ด้วง) 

 

- ห้องเรียน