หลักสูตร QoS
///เรียน 3 วัน

ราคาเต็ม 9,000 บาท

Promotion 7,900.-

QoS (Quality of Services)

รุ่นที่ 5 รอบวันที่ 23-24, 30 พ.ย. 2562  / Promotion 7,900 .-

 

รุ่นที่ 4 รอบวันที่ 13-14, 20 ก.ค. 2562

 

รุ่นที่ 3 รอบวันที่ 22-23, 29 เม.ย. 2560
รุ่นที่ 2 รอบวันที่ 27-28 ส.ค 2559
รุ่นที่ 1 รอบวันที่ 4-5 มิ.ย 2559 /

 

Promotion

 
Course Outline  
ตัวอย่างเอกสาร LAB ที่ใช้ในการเรียน  
ทีมงานสอน และ ผู้ช่วยในการสอนแต่ละคอร์ส  
คำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร  

บรรยากาศการอบรม

 

 สามารถจองที่นั่ง โดยจ่ายเงินมัดจำ 1,500 บาท หรือ จ่ายจำนวนเต็มได้ที่นี่ หรือ คลิกที่ ลงทะเบียน

*ในกรณีไม่สามารถมาเรียนได้ แต่ได้จ่ายค่ามัดจำ หรือ ชำระเงินไว้แล้ว ทางเราสามารถคืนเงิน หรือสามารถเลื่อนคอร์สให้ได้ แต่ขออนุญาตให้แจ้งขอคืนเงินหรือขอเลื่อนก่อนวันเริ่มเรียนอย่างน้อ 1 เดือนนะครับ

 

 

 

เกี่ยวกับหลักสูตรนี้

ปัจจุบัน ผู้ใช้งานระบบเครือข่ายมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเป็นอย่างมาก ทำให้มีความต้องการในการใช้งาน Bandwidth ที่สูงขึ้น โดยเฉพาะการใช้งานกลุ่มข้อมูล multimedia ผ่าน WAN Link ซึ่งเป็นความท้าทายให้ผู้ติดตั้ง ดูแล และแก้ไขปัญหาระบบเครือข่าย ในการบริหารจัดการทรัพยากรระบบเครือข่ายขององค์กรให้มีความเพียงพอต่อความต้องการ และเป็นไปตามนโยบายขององค์กร หลักสูตร Cisco Quality of Service จึงเป็นหลักสูตรที่ตอบโจทย์สำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรเครือข่าย ด้วยแนวทางของการจัด Quality of Service หรือ Qos ให้สามารถใช้งาน Bandwidth ให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุด ในหลายๆครั้งที่เราไม่จำเป็นต้องขยาย Bandwidth เพียงแค่อาศัยความรู้ความเข้าใจ QoS ก็สามารถแก้ปัญหาหลายอย่างดังกล่าวได้ โดยหลักสูตรนี้ จะสร้างทักษะ ความรู้ความเข้าใจ การนำ QoS ไปใช้งานบนอุปกรณ์เครือข่าย Cisco และการแก้ไขปัญหาบนเครือข่ายที่ Bandwidth ไม่เพี่ยงพอได้ นอกจากความรู้ที่จะได้จากหลักสูตร QoS นี้แล้ว ผู้รับการอบรมจะได้ลงมือปฏิบัติ lab ให้สามารถทำงานได้จริงและเห็นภาพการทำงานของ QoS

Prerequisites 

CCNA Routing and Switching

Course Outline

 

วันที่ 1

 Module 1 - Introduction to QoS 

 • Understanding the Need for QoS
 • Understanding QoS
 • Implementing QoS

 Module 2 - The Building Blocks of QoS 

 • Identifying Models for Implementing
 • Understanding the Integrated Services Model
 • Understanding the Differentiated Services Model
 • Identifying QoS Mechanisms

 Module 3 - Introduction to MQC and Cisco AutoQoS 

 • Introducing MQC

 Module 4 - Classification and Marking 

 • Understanding Classification and Marking
 • Using MQC for Classification
 • Using MQC for Class-Based Marking
 • Using NBAR for Classification
 • Configuring QoS Preclassify

 

 

วันที่ 2

 

 Module 5 - Congestion Management 

 • Introducing Queuing
 • Understanding Queuing Implementations
 • Configuring FIFO and WFQ
 • Configuring CBWFQ and LLQ
 • Configuring LAN Congestion Management 

  Module 6 - Congestion Avoidance

 • Introducing Congestion Avoidance
 • Introducing RED
 • Configuring Class-Based Weighted RED
 • Configuring Explicit Congestion Notification

 

วันที่ 3

Module 7 - Traffic Policing and Shaping 

 • Understanding Traffic Policing and Shaping
 • Configuring Class-Based Policing
 • Configuring Class-Based Shaping

 Module 8 - QoS Best Practices 

 • Understanding Traffic Classification Best Practices
 • Deploying End-to-End QoS 

LAB

 

Lab-1: QoS Classification and Marking 

Lab-2: QoS Bandwidth Reservations  and CBWFQ

Lab-3: QoS LLQ and CBWFQ - Bandwidth Remaining Reservations

Lab-4: QOS RANDOM EARLY DETECTION (RED)

Lab-5: QoS WRED with ECN 

Lab-6: QoS Class-Based Generic Traffic Shaping, Class-Based GTS and CBWF

Lab-7: QoS Single-Rate Three-Color Policer 

Lab-8: QoS Hierarchical Policers 

Lab-9: QoS Two-Rate Three-Color Policer 

Lab-10: QoS Percent-Based Policing 

Lab-11: QoS Pre-Classify 

Lab-12: QoS Advanced HTTP Classification with NBAR 

ข้อมูลเพิ่มเติม

-เรียนทบทวนซ้ำได้ 1 ปี

           หลายท่านเรียนไป แต่ติดภาระกิจ อาจจะด้วยหน้าที่การงานที่เยอะ ไม่สามารถอ่านทบทวนได้ สามารถที่จะมาใช้สิทธิเรียนซ้ำ เพื่อทบทวนความรู้ได้โดยที่ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าอบรมเพิ่มเติม

 


-รับไม่เกิน 10 ที่นั่ง

           เพื่อประสิทธิภาพในการเรียน และการดูแลผู้เรียนอย่างทั่วถึง จะจำกัดผู้เรียนต่อคอร์สไม่เกิน 10 ที่นั่งเท่านั้น

 


-สอน 3 วัน

           มีการผสมกันไประหว่างทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

 

-ทีมอาจารย์

           ทีมอาจารย์ผู้สอนและผู้ช่วย ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ทำงาน Network อยู่กับโครงการของเอกชน, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ มาอย่างมากมาย การสอนเราไม่ได้อ้างอิงตำราอย่างเดียว เราสามารถตอบคำถามหรือสื่อสารออกมาจากประสบการณ์ตรงได้อย่างชัดเจน

 

ห้องเรียน