หลักสูตร BGP
///เรียน 3 วัน ///ราคาเต็ม 9,000 บาท
BGP
 

19-20, 26 ส.ค. 2560 (Promotion 7,400 บาท)/ (ที่นั่งเต็มแล้ว)

 
  Course Outline  
  ตัวอย่างเอกสาร LAB ที่ใช้ในการเรียน  
  ทีมงานสอน และ ผู้ช่วยในการสอนแต่ละคอร์ส  
  คำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร  
 

บรรยากาศการอบรม

 

 สามารถจองที่นั่ง โดยจ่ายเงินมัดจำ 1,500 บาท หรือ จ่ายจำนวนเต็มได้ที่นี่ หรือ คลิกที่ ลงทะเบียน

*ใน กรณีไม่สามารถมาเรียนได้ แต่ได้จ่ายค่ามัดไว้แล้ว ทางเราสามารถคืนเงิน หรือสามารถเลื่อนคอร์สให้ได้ แต่ขออนุญาตให้แจ้งขอคืนได้ก่อนวันเริ่มเรียนอย่างน้อย 1 เดือนนะครับ

 

 

เกี่ยวกับหลักสูตรนี้

      BGP (Border Gateway Protocol) เป็นโปรโตคอลเลือกเส้นทางประเภท EGP (Exterior Gateway Protocol) ซึ่งเป็น Routing Protocol ที่ใช้ในการเลือกเส้นทางที่รองรับในระบบขนาดใหญ่ เช่น ในระบบเครือข่าย Internet(เครือข่ายที่อยู่ต่าง Domain) และเราสามารถนำ BGP ไปใช้งานในระบบ MPLS (MPLS L3 VPN) หรือ ใช้ในองค์การขนาดใหญ่ก็ได้เช่นกัน ด้วยความสามารถของ BGP ที่มีความยืดหยุ่นในหลายๆด้าน เช่น ทำให้เราสามารถปรับจูนค่าต่างๆเกี่ยวกับเส้นทางทั้งขาเข้า-ขาออกได้ด้วยพารามิเตอร์ที่มีความหลากหลาย ซึ่งพารามิเตอร์เหล่านี้เราเรียกว่า Attribute ทำให้เราสามารถควบคุมเส้นทางได้ตามความต้องการ ซึ่ง Routing ประเภท IGP(เช่น RIP, EIGRP, OSPF, IS-IS)มีข้อจำกัดมากๆในเรื่องเหล่านี้

Prerequisites 

 1) อย่างน้อยต้องมีความรู้, เคยเรียน หรือ เคยสอบผ่าน CCNA Routing and Switchingมาก่อน

Course Outline
วันที่ 1

Chapter 1: Enterprise Connectivity Requirements
•    Routing Method Selection
•    Connection Options
•    Single-Homed, Dual-Homed, Multihomed, Dual-Multihomed Enterprises

Chapter 2: Introducing BGP Routing
•    BGP Terminology
•    Autonomous System and BGP
•    BGP Routing Between Autonomous Systems
•    BGP Path Vector Functionality
•    BGP Routing Policies
•    Features of BGP, BGP Databases, BGP Message Types, Multiprotocol Extensions for BGP4
•    MPLS VPN Overview

Chapter 3: Implementing BGP Routing     
•    Planning for BGP
•    Configure Basic EBGP, Advertising BGP Networks
•    Configure Basic IBGP, Full-Mesh IBGP
•    BGP Support for IPv6
•    Shutting Down a BGP Neighbor     
•    BGP Next-Hop Behavior, BGP Next Hop Self
•    Cisco IOS XR BGP Configuration Templates
•    BGP Neighbor Authentication and Neighbor Reset, BGP Neighbor Authentication  
•    Clearing the BGP Session, Monitoring BGP Routes     
•    BGP Route Selection Process and Path Attributes, Weight, Local Preference, AS Path, Multi-Exit Discriminator  

วันที่ 2

Chapter 4: Routing Protocol Tools
•    Routing Protocol Tools Overview
•    Route Filtering Tools       
•    Typical Filtering Objectives in BGP, Typical BGP Routing Objectives
•    Prefix Lists Syntax in Cisco IOS/IOS XE/IOS XR Software
•    AS Path-Based Filtering
•    AS Path Access List Syntax in Cisco IOS/IOS XE Software
•    Regular Expressions, Special Characters   
•    Commonly Used Regular Expressions

Chapter 5: Route Maps and Routing Policy Language
•    Route Map Processing, Syntax, Example
•    Routing Policy Language
•    RPL Example, Pass and Drop Actions, Conditions, Operators, Boolean Operators, Nesting
•    Applying, Maintaining Routing Policies
•    Value Sets, AS Path Sets, Standard Community Sets, Prefix Sets
•    Monitoring, Testing Routing Policies
•    Translating Route Maps to Routing Policies


Chapter 6: Influencing BGP Route Selection
•    BGP Weight,
Configuring Per-Neighbor Weights, Changing Weights with RPLs or Route Maps, BGP Weight Attachment Points

•    BGP Local Preference, Monitoring Local Preference
•    AS Path Prepending, AS Path Prepending Design Considerations, Configuring AS Path Prepending
•    Monitoring AS Path PrependingAS Path Filtering Concerns: AS Path Prepending
•    BGP Multi-Exit Discriminators
•    Changing the MED, Monitoring the MED 
•    BGP Communities, Configuring BGP Communities, BGP Named Community Lists, BGP Support for Sequenced Entries in Extended Community Lists
•    Matching BGP Communities, Monitoring BGP Communities, BGP Community Examples

LAB

Lab 1:Basic BGP (eBGP & Network Advertisement & Neighbor Authentication)
Lab 2: eBGP Multihop (Network Advertisement + Route Summarization)
Lab 3:BGP Route Reflection & Cluster-ID
Lab 4:BGP Confederation
Lab 5:BGP Next-Hop Processing - Next-Hop-Self
Lab 6:BGP Peer Groups (IOS) & Configuration Template (IOS XR)
Lab 7:BGP Route Filtering – IP Prefix List
Lab 8:BGP Route Filtering – AS Path Access List
Lab 9: BGP Bestpath Selection - Weight
Lab 10: BGP Bestpath Selection - Local Preference
Lab 11: BGP Bestpath Selection - AS-Path Prepending
Lab 12: BGP Bestpath Selection - Origin Code
Lab 13: BGP Bestpath Selection - MED
Lab 14: BGP Bestpath Selection – Community (Route Tagging)

ข้อมูลเพิ่มเติม

-เรียนทบทวนซ้ำได้ 1 ปี

           หลายท่านเรียนไป แต่ติดภาระกิจ อาจจะด้วยหน้าที่การงานที่เยอะ ไม่สามารถอ่านทบทวนได้ สามารถที่จะมาใช้สิทธิเรียนซ้ำ เพื่อทบทวนความรู้ได้โดยที่ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าอบรมเพิ่มเติม

 


-รับไม่เกิน 10 ที่นั่ง

           เพื่อประสิทธิภาพในการเรียน และการดูแลผู้เรียนอย่างทั่วถึง จะจำกัดผู้เรียนต่อคอร์สไม่เกิน 10 ที่นั่งเท่านั้น

 


-สอน 2 วัน

           มีการผสมกันไประหว่างทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

 

-มีทีมอาจารย์ (ระดับ CCIE)

           ทีมอาจารย์ผู้สอนและผู้ช่วย ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ทำงาน Network อยู่กับโครงการของเอกชน, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ มาอย่างมากมาย การสอนเราไม่ได้อ้างอิงตำราอย่างเดียว เราสามารถตอบคำถามหรือสื่อสารออกมาจากประสบการณ์ตรงได้อย่างชัดเจน

  

ห้องเรียน 

 

Chapter 4: Routing Protocol Tools

·         Overview

·         Routing Protocol Tools Overview

·         Example: BGP Filtering

·         Route Filtering Tools              

·         Typical Filtering Objectives in BGP

·         Typical BGP Routing Objectives

·         Prefix Lists Syntax in Cisco IOS/IOS XE Software

·         Prefix List Example:

·         Prefix Lists Syntax in Cisco IOS XR Software

·         Example: Prefix Lists in Cisco IOS XR Software

·         AS Path-Based Filtering

·         AS Path Access List Syntax in Cisco IOS/IOS XE Software

·         Regular Expressions, Special Characters     

·         Commonly Used Regular Expressions

·         AS Path Access List Example:

 

Chapter 5: Route Maps and Routing Policy Language

·         Route Map Processing

·         Route Maps Syntax

·         Route Maps Example

·         Routing Policy Language

·         RPL Example

·         RPL Pass and Drop Actions

·         RPL Conditions

·         RPL Operators

·         RPL Boolean Operators

·         RPL Nesting

·         Applying Routing Policies

·         Maintaining Routing Policies

·         Value Sets

·         AS Path Sets

·         Standard Community Sets

·         Prefix Sets

·         Monitoring Routing Policies

·         Testing Routing Policies

·         Translating Route Maps to Routing Policies

 

 

Chapter 6: Influencing BGP Route Selection

·         BGP Weight

·         Configuring Per-Neighbor Weights

·         Changing Weights with RPLs or Route Maps

·         BGP Weight Attachment Points

·         BGP Local Preference

·         Changing Local Preference

·         Monitoring Local Preference

·         AS Path Prepending

·         AS Path Prepending Design Considerations

·         Configuring AS Path Prepending

·         Monitoring AS Path Prepending

·         AS Path Filtering Concerns: AS Path Prepending

·         BGP Multi-Exit Discriminators

·         Changing the MED

·         Monitoring the MED

·         BGP Communities

·         Configuring BGP Communities

·         BGP Named Community Lists

·         BGP Support for Sequenced Entries in Extended Community Lists

·         Matching BGP Communities

·         Monitoring BGP Communities

·         BGP Community Examples


•