หลักสูตร CCNP-ROUTE 

///เรียน 5 วัน

ราคาเต็ม 15,000 บาท

Promotion 8,900 บาท

หลักสูตร CCNP-ROUTE รหัส 300-101 ROUTE
  รอบวันที่ 12, 18-19, 25-26 กุมภาพันธ์ 2560 (ที่นั่งเต็มแล้ว)
 
  รอบวันที่ 2-3, 9-10, 16 กันยายน 2560 (ยังมีที่นั่งว่าง)  
  Promotion  
  Course Outline  
  ตัวอย่างเอกสาร LAB ที่ใช้ในการเรียน  
  ทีมงานสอน และ ผู้ช่วยในการสอนแต่ละคอร์ส  
  คำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร  
 

บรรยากาศการอบรม

 

 สามารถจองที่นั่ง โดยจ่ายเงินมัดจำ 1,500 บาท หรือ จ่ายจำนวนเต็มได้ที่นี่ หรือ คลิกที่ ลงทะเบียน

*ในกรณีไม่สามารถมาเรียนได้ แต่ได้จ่ายค่ามัดจำ หรือ ชำระเงินไว้แล้ว ทางเราสามารถคืนเงิน หรือสามารถเลื่อนคอร์สให้ได้ แต่ขออนุญาตให้แจ้งขอคืนเงินหรือขอเลื่อนก่อนวันเริ่มเรียนอย่างน้อย 2 สัปดาห์ นะครับ

 


 

เกี่ยวกับหลักสูตรนี้

      หลักสูตร CCNP ROUTE เป็นหลักสูตรระดับ Professional ที่ต่อยอดมาจากหลักสูตร CCNA Routing and Switching โดยจะเน้นไปที่การทำงาน Routing ระดับสูงของอุปกรณ์ Network รวมทั้งการติดตั้ง การตรวจสอบความผิดพลาด การกำหนดค่าและเทคนิคต่างๆในการแก้ไขปัญหาเชิงลึกบนอุปกรณ์ Router และ Layer3 Switch Cisco เป็นหลัก     

         หลักสูตร CCNP ROUTE การสนได้ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถเตรียมตัวสอบ CCNP และเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทักษะในการนำไปทำงานจริง ไม่ว่าจะเป็นการประยุกต์ใช้งานร่วมกับโปรโตคอลและเซอร์วิสต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายขององค์กรให้เสถียรภาพสูงที่สุด เนื้อหามีตั้งแต่การออกแบบระบบ Network, การทำงานของ Routing protocol ต่างๆ เช่น RIPv2, EIGRP, OSPF, BGP ทั้งที่เป็น IPv4 และ IPv6, Route Filtering (Passive, Route-Map, Distribute-List, Prefix-List), Path Control (Offset-List, IP SLA, PBR) และหัวข้ออื่นๆอีกมตาม Course Outline  การสอนจะมีการ Debug Packet เพื่อดูการทำงานของ Routing Protocol เป็นระยะๆ เพื่อเสริมความเข้าใจในเนื้อหาให้กับผู้อบรมมากที่สุด


Prerequisites 

 CCNA Routing and Switching 

Course Outline

 

 Module 1 Routing Services
-Complex Enterprise Network Frameworks, Architectures, and Models
-Creating, Documenting, and Executing an Implementation Plan


Module 2 Configuring the Routing Information Protocol (RIP)
-Understanding RIPv2 Terminology and Operation
-Planning RIPv2 Routing Implementations
-Configuring and Verifying RIPv2


Module 3 Configuring the Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP)
-Understanding EIGRP Terminology and Operation
-Planning EIGRP Routing Implementations
-Configuring and Verifying EIGRP
-Configuring and Verifying EIGRP in an Enterprise WAN
-Configuring and Verifying EIGRP Authentication
-Optimizing EIGRP Implementations


Module 4 Configuring the Open Shortest Path First Protocol (OSPF)
-Understanding OSPF Terminology and Operation
-OSPF Packets
-Planning OSPF Routing Implementations
-Configuring and Verifying Basic OSPF
-Understanding OSPF Network Types
-Understanding OSPF LSAs
-Interpreting the OSPF LSDB and Routing Table
-Configuring and Verifying Advanced OSPF Features
-Configuring and Verifying Advanced OSPF  Authentication


Module 5 Manipulating Routing Updates
-Assessing Network Routing Performance Issues
-Using Multiple Routing Protocols on a Network
-Implementing Route Redistribution (Static, RIP, EIGRP, OSPF, BGP)
-Controlling  Routing Update Traffic


Module 6 Implementing Path Control
-Understanding Path Control
-Implementing Path Control using Offset-Lists
-Implementing Path Control using IOS IP SLAs
-Implement Path Control using Policy-Based Routing
-Advanced Path Control Tools 


Module 7 Implementing a Border Gateway Protocol Solution for ISP Connectivity (BGP)
-BGP Terminology, Concepts, and Operation
-Configuring BGP
-Verifying and Troubleshooting BGP
-Basic BGP Path Manipulation Using Route Maps
-Filtering BGP Routing Updates


Module 8 Implementing Routing Facilities for Branch Offices and Mobile Workers
-IPsec VPN
-GRE tunnels
-DMVPN


Module 9 Implementing IPv6 in the Enterprise Network
-Introducing IPv6
-Configuring and Verifying IPv6 Unicast Addresses
-Routing IPv6 Traffic
-Configuring Static Routing
-Configuring RIPng
-Configuring OSPFv3
-Configuring EIGRP for IPv6
-Multiprotocol BGP (MP-BGP)
-IPv6 PBR
-IPv6 Redistribution
-Transitioning IPv4 to IPv6
-Tunneling IPv6 Traffic
-Translation Using NAT-PT

 

LAB

 

Lab1_RIPng
Lab2_EIGRP
Lab3_EIGRP-Load-Balancing
Lab4_EIGRP-Stub-Routing
Lab5_EIGRP-Named-Configuration
Lab6_OSPF
Lab7_OSPF-Virtual-Links
Lab8_Multi-Area-OSPF
Lab9_Redistribution_EIGRP_OSPF
Lab10_Controlling_Routing
Lab11_Path_Control_Using _PBR
Lab12_IP_SLA_Tracking and Path Control
Lab13_NAT
Lab14_BGP_Config
Lab15_BGP_AS_PATH
Lab16_IBGP-EBGP-LocalPref-MED
Lab17_IBGP-EBGP-Synchronization
Lab18_Secure_Management_Plane
Lab19_Routing_Protocol_Authentication
Lab20_EIGRP-IPv6
Lab21_OSPFv3-Address-Families
Lab22_Redistribution_EIGRP_for_IPv6_and _OSPFv3
Lab23_MP-BGP
Lab23_VRF lite

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

-เรียนทบทวนซ้ำได้ 1 ปี

           หลายท่านเรียนไป แต่ติดภาระกิจ อาจจะด้วยหน้าที่การงานที่เยอะ ไม่สามารถอ่านทบทวนได้ สามารถที่จะมาใช้สิทธิเรียนซ้ำ เพื่อทบทวนความรู้ได้โดยที่ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าอบรมเพิ่มเติม

 


-รับไม่เกิน 10 ที่นั่ง

           ห้องเรียนสามารถบรรจุได้มากกว่านั้น แต่เพื่อประสิทธิภาพในการเรียน และการดูแลผู้เรียนอย่างทั่วถึง จะจำกัดผู้เรียนต่อคอร์สไม่เกิน 10 ที่นั่งเท่านั้น

 


-สอน 5 วัน

           มีการผสมกันไประหว่างทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

 

-เอกสาร LAB เป็นภาษาไทยเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น

           หนังสือจัดทำขึ้นโดยทีมงาน เข้มข้นด้วยเนื้อหา อธิบาย LAB Step by Step

 

-มีทีมอาจารย์ (ระดับ CCIE)

           ทีมอาจารย์ผู้สอนและผู้ช่วย ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ทำงาน Network อยู่กับโครงการของเอกชน, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ มาอย่างมากมาย การสอนเราไม่ได้อ้างอิงตำราอย่างเดียว เราสามารถตอบคำถามหรือสื่อสารออกมาจากประสบการณ์ตรงได้อย่างชัดเจน

 

 

ผู้สอนคนที่ 1

นาย พรชัย อินทร์ช่วย (อ.เอ)

ผู้สอนคนที่ 2

นาย ธวัชชัย ทองวั่น (อ.เอี้ยง)

ผู้ช่วยสอนคนที่ 1

นาย เอกพงษ์ พันธ์ด้วง (อ.ด้วง)

 

- ห้องเรียน