หลักสูตร Design
///เรียน 3 วัน

ราคาเต็ม 9,000 บาท

Promotion

 
หลักสูตร Design
  จะแจ้งกำหนดวันอีกครั้ง (พิเศษ!! Promotion 7,900 บาท)
 
  Promotion 
 
  Course Outline  
  ตัวอย่างเอกสาร LAB ที่ใช้ในการเรียน  
  ทีมงานสอน และ ผู้ช่วยในการสอนแต่ละคอร์ส  
  คำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร  
 

บรรยากาศการอบรม

 

 สามารถจองที่นั่ง โดยจ่ายเงินมัดจำ 1,500 บาท หรือ จ่ายจำนวนเต็มได้ที่นี่ หรือ คลิกที่ ลงทะเบียน

*ในกรณีไม่สามารถมาเรียนได้ แต่ได้จ่ายค่ามัดจำ หรือ ชำระเงินไว้แล้ว ทางเราสามารถคืนเงิน หรือสามารถเลื่อนคอร์สให้ได้ แต่ขออนุญาตให้แจ้งขอคืนเงินหรือขอเลื่อนก่อนวันเริ่มเรียนอย่างน้อย 1 เดือนนะครับ

 

 

เกี่ยวกับหลักสูตรนี้

      หลักสูตร Cisco Design จะเหมาะกับสายงาน Network Design และ Implement โดยเนื้อหาในหลักสูตรนี้จะเป็นการผสมผสานกันระหว่างวิชา CCDA และ CCDP เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถออกแบบระบบ Network ที่ใช้ในการ Implement ระบบ Network ให้กับลูกค้าอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

        เนื้อหาของหลักสูตร Cisco Design นี้จะสอนตั้งแต่การออกแบบ Network เป็นชั้นๆแบบ Hierarchy, การเลือกใช้ routing protocol ที่เหมาะสมกับขนาดของระบบ Network, การออกแบบ campus network, การออกแบบ enterprise network, การออกแบบ data center และ branch network เป็นต้น  

Prerequisites 

 1) อย่างน้อยต้องมีความรู้, เคยเรียน หรือ เคยสอบผ่าน CCNA Routing and Switchingมาก่อนเป็นอย่างต่ำ

Course Outline

 

 

วันที่ 1

 

วันที่ 2วันที่ 3

 

LAB

 

 • Lab 1
 • Lab 2
 • Lab 3
 • Lab 4
 • Lab 5
 • Lab 6
 • Lab 7
 • Lab 8
 • Lab 9 
 • Lab 10 
 • Lab 11 
 • Lab 12 
ข้อมูลเพิ่มเติม

-เรียนทบทวนซ้ำได้ 1 ปี

           หลายท่านเรียนไป แต่ติดภาระกิจ อาจจะด้วยหน้าที่การงานที่เยอะ ไม่สามารถอ่านทบทวนได้ สามารถที่จะมาใช้สิทธิเรียนซ้ำ เพื่อทบทวนความรู้ได้โดยที่ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าอบรมเพิ่มเติม

 


-รับไม่เกิน 10 ที่นั่ง

           ห้องเรียนสามารถบรรจุได้มากกว่านั้น แต่เพื่อประสิทธิภาพในการเรียน และการดูแลผู้เรียนอย่างทั่วถึง จะจำกัดผู้เรียนต่อคอร์สไม่เกิน 10 ที่นั่งเท่านั้น

 


-สอน 5 วัน

           มีการผสมกันไประหว่างทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

 

-เอกสาร LAB เป็นภาษาไทยเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น

 

-มีทีมอาจารย์ (ระดับ CCIE)

           ทีมอาจารย์ผู้สอนและผู้ช่วย ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ทำงาน Network อยู่กับโครงการของเอกชน, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ มาอย่างมากมาย การสอนเราไม่ได้อ้างอิงตำราอย่างเดียว เราสามารถตอบคำถามหรือสื่อสารออกมาจากประสบการณ์ตรงได้อย่างชัดเจน เพราะทีมงานก็มีการ Implement เกี่ยวกับระบบ Service Provider ให้กับทางราชการ หรือ เอกชน เป็นระยะๆอยู่แล้ว โดยเฉพาะระบบ MPLS 

  

ห้องเรียน