ติวสอบ CCNA RS  หลักสูตร ติวสอบ CCNA RS
///เรียน 1 วัน

ฟรี

 
หลักสูตร ติวสอบ CCNA RS
  รุ่นที่ 1 รอบวันที่ 18-19 มี.ค. 2560 (ศิษย์เก่า ติวฟรี!!)
 
  รุ่นที่ 2 รอบวันที่ 27 ส.ค. 2560 (ศิษย์เก่า ติวฟรี!!)  
 

บรรยากาศการอบรม

 

 สามารถจองที่นั่ง โดยจ่ายเงินมัดจำ 500 บาท หรือ จ่ายจำนวนเต็มได้ที่นี่ หรือ คลิกที่ ลงทะเบียน

*ใน กรณีไม่สามารถมาเรียนได้ แต่ได้จ่ายค่ามัดไว้แล้ว ทางเราสามารถคืนเงิน หรือสามารถเลื่อนคอร์สให้ได้ แต่ขออนุญาตให้แจ้งขอคืนได้ก่อนวันเริ่มเรียนอย่างน้อย 1 เดือนนะครับ

เกี่ยวกับหลักสูตรนี้

     หลักสูตรนี้เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับศิษย์เก่าที่ต้องการจะสอบ Certifications CCNA Routing and Switching (200-125 CCNA) ให้มีความมั่นใจก่อนที่จะสอบได้มากยิ่งขึ้น โดยเนื้อหาในหลักสูตรการติวสอบนี้ประกอบไปด้วย


-การเตรียมความพร้อม/การลงทะเบียน/ลักษณะข้อสอบประเภทต่างๆ/การวางแผนทำข้อสอบ 5%

-วิเคราะห์และเฉลยข้อสอบ Drag and Drop 25%

-วิเคราะห์และเฉลยข้อสอบ Simulations (LAB) 70%

Prerequisites 

 1) เคยเรียน CCNA Routing and Switching กับ NineHua IT Solutions

 

รายชื่อผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 1 รอบวันที่ 18-19 มีนาคม 2560

1.ภานุวัฒน์  (ศิษย์เก่า)
2.กมลเทพ  (ศิษย์เก่า)
3.ศวิษฐ์ (ศิษย์เก่า)
4.สันติ  (ศิษย์เก่า)
5.วิชเยศ (ศิษย์เก่า)
6.สุทรรศนัยน์  (ศิษย์เก่า)
7.อนุรักษ์  (ศิษย์เก่า)
8.ปิยะ  (ศิษย์เก่า)
9.แพรวไพลิน  (ศิษย์เก่า)
10.อังควิภา (ศิษย์เก่า)
11.จักรภพ
12.ศรัญ

 

รายชื่อผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 2 รอบวันที่ 27 สิงหาคม 2560

 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

 
-รับไม่เกิน 10 ที่นั่ง

           ห้องเรียนสามารถบรรจุได้มากกว่านั้น แต่เพื่อประสิทธิภาพในการเรียน และการดูแลผู้เรียนอย่างทั่วถึง จะจำกัดผู้เรียนต่อคอร์สไม่เกิน 10 ที่นั่งเท่านั้น

 ห้องเรียน