ติวสอบ CCNP SWITCH
 หลักสูตร ติวสอบ CCNP SWITCH
///เรียน 1 วัน

ศิษย์เก่า ฟรี!!

 
หลักสูตร ติวสอบ CCNP SWITCH
  รุ่นที่ 3 รอบวันที่ 6 ต.ค. 2562 ศิษย์เก่า CCNP SWITCH ฟรี!!
  รุ่นที่ 2 รอบวันที่ 16 ก.ย. 2561 (ติวฟรี!! เฉพาะศิษย์เก่า)  
  รุ่นที่ 1 รอบวันที่ 17 ก.ย. 2560 (ติวฟรี!! เฉพาะศิษย์เก่า)
 
 

บรรยากาศการอบรม

 

ศิษย์เก่าสามารถจองที่นั่ง โดยจ่ายเงินมัดจำ 500 บาท (คืนให้ทั้งหมดในวันอบรม)
หมายเหตุ: รบกวนยืนยันที่นั่งโดยการชำระมัดจำก่อนวันอบรมอย่างน้อยประมาณ 1 สัปดาห์ เพื่อทีมงานจะได้มีเวลาเตรียมเอกสารให้นะครับ

*ใน กรณีไม่สามารถมาเรียนได้ แต่ได้จ่ายค่ามัดไว้แล้ว ทางเราสามารถคืนเงิน หรือสามารถเลื่อนคอร์สให้ได้ แต่ขออนุญาตให้แจ้งขอคืนได้ก่อนวันเริ่มเรียนอย่างน้อย 1 เดือนนะครับ

เกี่ยวกับหลักสูตรนี้

     หลักสูตรนี้เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับศิษย์เก่าที่ต้องการจะสอบ CCNP ROUTE ให้มีความมั่นใจก่อนที่จะสอบได้มากยิ่งขึ้น โดยเนื้อหาในหลักสูตรการติวสอบนี้ประกอบไปด้วย

 

-วิเคราะห์และเฉลยแนวข้อสอบ Multiple Choice 30%

-วิเคราะห์และเฉลยแนวข้อสอบ Simulations (LAB) 70%

Prerequisites 

 1) เคยเรียน CCNP SWITCH กับ NineHua IT Solutions

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

 
-รับไม่เกิน 10 ที่นั่ง

           ห้องเรียนสามารถบรรจุได้มากกว่านั้น แต่เพื่อประสิทธิภาพในการเรียน และการดูแลผู้เรียนอย่างทั่วถึง จะจำกัดผู้เรียนต่อคอร์สไม่เกิน 10 ที่นั่งเท่านั้น

 ห้องเรียน