รวมกลุ่มสอบ CCIE R&S LAB

 
CCIE RS LAB
 รวมกลุ่ม CCIE Routing and Switching LAB ///

 

 
รวมกลุ่มสอบ CCIE RS LAB
  กลุ่มที่ 1 (ที่นั่งเต็มแล้ว)
 
 
เกี่ยวกับหลักสูตรนี้

ในการสอบ CCIE R&S LAB นั้น ข้อสอบจะแบ่งเป็น 3 part ดังนี้
- Part 1: Troubleshooting (2ชั่วโมง+30นาที)
- Part 2: DIAG (30 นาที)
- Part 3: Configuration(5 ชัวโมง 30 นาที - 30 นาที)

สำหรับหลักสูตรนี้เป็นการรวมกลุ่มของคนที่จะสอบ CCIE R&S ซึ่งทางเราจะให้ความช่วยเหลือดังต่อไปนี้ เช่น
1. ให้คำปรึกษาสำหรับการเตรียมตัวสอบ CCIE
2. ให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคในระหว่างการเตรียมตัวสอบ
3. คอยช่วยเหลือ ประสานงานกับศูนย์สอบ, ที่พัก, และวางแผนการเดินทางต่างๆให้ได้
4. มีแนวข้อสอบให้ทดลองฝึก เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการสอบมากขึ้น


Prerequisites 

1) มีความต้องการและตั้งใจที่จะสอบ CCIE R&S ให้ได้
2) เคยเรียน หรือ มีความรู้ หรือ มีประสบการณ์ทำงาน ในระดับ CCNP R&S เป็นอย่างน้อย

ข้อมูลเพิ่มเติม

 
-รับไม่เกิน 10 ที่นั่งต่อ 1 กลุ่ม