รวมกลุ่มสอบ CCIE SP LAB

 
CCIE SP LAB
 รวมกลุ่มสอบ CCIE Service Provider LAB ///เรียน 6 วัน

 

 
ติวรวมกลุ่มสอบ CCIE SP LAB
  กลุ่มที่ 1 (ยังมีที่นั่งว่าง)
 
 
เกี่ยวกับหลักสูตรนี้

ในการสอบ CCIE SP LAB นั้น ข้อสอบจะแบ่งเป็น 3 part ดังนี้
-Troubleshooting (2ชั่วโมง+30นาที)
-DIAG (30 นาที)
-Configuration(5 ชัวโมง 30 นาที - 30 นาที)

สำหรับหลักสูตรนี้เป็นการรวมกลุ่มของคนที่จะสอบ CCIE SP ซึ่งทางเราจะให้ความช่วยเหลือดังต่อไปนี้ เช่น
1. ให้คำปรึกษาสำหรับการเตรียมตัวสอบ CCIE
2. ให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคในระหว่างการเตรียมตัวสอบ
3. คอยช่วยเหลือ ประสานงานกับศูนย์สอบ, ที่พัก, และวางแผนการเดินทางต่างๆให้ได้
4. มีแนวข้อสอบให้ทดลองฝึก เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการสอบมากขึ้น

Prerequisites 

1) มีความต้องการและตั้งใจที่จะสอบ CCIE SP ให้ได้
2) เคยเรียนหลักสูตร MPLS หรือ มีความรู้ หรือ มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับระบบ MPLS มาเป็นอย่างน้อย

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

 
-รับไม่เกิน 10 ที่นั่ง ต่อ 1 กลุ่ม