รวมกลุ่มสอบ CCIE DC LAB

 
CCIE DC LAB
 รวมกลุ่มสอบ CCIE Data Center LAB ///

 

 
รวมกลุ่มสอบ CCIE DC LAB
  กลุ่มที่ 1 (ที่นั่งยังไม่เต็ม)
 
 
เกี่ยวกับหลักสูตรนี้

  ในการสอบ CCIE DC LAB นั้น ข้อสอบจะแบ่งเป็น 2 part ดังนี้
- Part 1: Diagnostic module (1 ชั่วโมง)
- Part 2: Configuration & Troubleshooting module (7 ชั่วโมง)

สำหรับหลักสูตรนี้เป็นการรวมกลุ่มของคนที่จะสอบ CCIE DC ซึ่งทางเราจะให้ความช่วยเหลือดังต่อไปนี้ เช่น
1. ให้คำปรึกษาสำหรับการเตรียมตัวสอบ CCIE
2. ให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคในระหว่างการเตรียมตัวสอบ
3. คอยช่วยเหลือ ประสานงานกับศูนย์สอบ, ที่พัก, และวางแผนการเดินทางต่างๆให้ได้
4. มีแนวข้อสอบให้ทดลองฝึก เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการสอบมากขึ้น

Prerequisites 

1) มีความต้องการและตั้งใจที่จะสอบ CCIE DC ให้ได้
2) เคยเรียนหลักสูตร Data Center หรือ มีความรู้ หรือ มีประสบการณ์การทำงานในสาย Data Center

ข้อมูลเพิ่มเติม

 
-รับไม่เกิน 10 ที่นั่ง ต่อ 1 กลุ่ม