เรียน CCNA Routing and Switching ///เรียน 6 วัน

ราคาเต็ม 13,000 บาท

Promotion 8,900 บาท 

หลักสูตร CCNA Routing and Switching รหัส 200-125

รุ่นที่ 22 รอบวันที่ ึ7-8, 14-15, 21-22 ธ.ค. 2562 (ที่นั่งเต็มแล้ว)

รุ่นที่ 21 รอบวันที่ 9-10, 16-17 พ.ย. 2562

รุ่นที่ 20 รอบวันที่ 3-4, 10-11, 17-18 ส.ค. 2562

รุ่นที่ 19 รอบวันที่ 11-12, 18-19, 25-26 พ.ค. 2562

รุ่นที่ 18 รอบวันที่ 16-17, 23-24, 30-31 มี.ค. 2562

รุ่นที่ 17 รอบวันที่ 19-20, 26-27 ม.ค. 2-3 ก.พ. 2562
รุ่นที่ 16 รอบวันที่ 18-19, 25-26 ส.ค. 1-2 ก.ย. 2561
รุ่นที่ 15 รอบวันที่ 2-3, 9-10, 16-17, มิ.ย. 2561
รุ่นที่ 14 รอบวันที่ 10-11, 17-18, 24-25, มี.ค. 2561
รุ่นที่ 13 รอบวันที่ 13-14, 20-21, 27-28, ม.ค. 2561
รุ่นที่ 12 รอบวันที่ 21-22, 28-29 ต.ค., 4-5, พ.ย. 2560
รุ่นที่ 11 รอบวันที่ 29-30 ก.ค., 5-6 , 12-13, ส.ค. 2560
รุ่นที่ 10 รอบวันที่ 17-18, 24-25 มิ.ย., 1-2, ก.ค. 2560
รุ่นที่ 9 รอบวันที่ 6-7, 13-14, 20-21 พ.ค. 2560
รุ่นที่ 8 รอบวันที่ 25-26 มี.ค., 1-2, 8-9 เม.ย. 2560
รุ่นที่ 7 รอบวันที่ 14-15, 21-22, 28-29 ม.ค. 2560
รุ่นที่ 6 รอบวันที่ 10-11, 17-18, 24-25 ก.ย. 2559
รุ่นที่ 5 รอบวันที่ 23-24, 30-31 ก.ค., 6-7 ส.ค. 2559 
รุ่นที่ 4 รอบวันที่ 9-10, 23-24, 30 เม.ย., 1 พ.ค. 2559 
รุ่นที่ 3 รอบวันที่ 16-17, 23-24, 30-31 ม.ค. 2559
รุ่นที่ 2 รอบวันที่ 7-8, 14-15, 21-22 พ.ย. 2558
รุ่นที่ 1 รอบวันที่ 5-6, 12-13, 19-20 ก.ย. 2558
 Course Outline
 ตัวอย่างเอกสาร LAB ที่ใช้ในการเรียน
 ทีมงานสอน และ ผู้ช่วยในการสอนแต่ละคอร์ส
 คำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร
 บรรยากาศการอบรม
 สามารถจองที่นั่ง โดยจ่ายเงินมัดจำ 1,500 บาท หรือ จ่ายจำนวนเต็มได้ที่นี่ หรือ คลิกที่ ลงทะเบียน (ขออนุญาติสงวนสิทธิ์ให้ท่านที่จ่ายมัดจำเข้ามาก่อนจองด้วยวาจานะครับ)
*ในกรณีไม่สามารถมาเรียนได้ แต่ได้จ่ายค่ามัดจำ หรือ ชำระเงินไว้แล้ว ทางเราสามารถคืนเงิน หรือสามารถเลื่อนคอร์สให้ได้ แต่ขออนุญาตให้แจ้งขอคืนเงินหรือขอเลื่อนก่อนวันเริ่มเรียนอย่างน้อย 1 เดือนนะครับ

 

เกี่ยวกับหลักสูตรนี้

       เนื้อหาหลักสูตร CCNA Routing and Switching ถูกออกแบบสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานในสายงานด้านระบบ Network และผู้ที่ต้องการเตรียมตัวสอบวิชา CCNA รหัส 200-125 โดยจะเป็นการคอนฟิกอุปกรณ์ Router และ Switch ของค่าย Cisco เป็นหลัก สอนเน้นความเข้าใจให้สามารถทำงานได้จริง ซึ่งระยะเวลา 5 วัน เนื้อหาจะแน่นเกินไป ทางเราจึงขยายเวลาให้เป็น 6 วัน เพื่อสามารถทำ LAB บนอุปกรณ์จริงได้เต็มที่มากขึ้น และเป็นการเพิ่มความมั่นใจในการเตรียมตัวสอบใบประกาศนียบัตรระดับ CCNA รหัส 200-125 ของค่าย Cisco

       สำหรับหลักสูตรนี้ทางเราสอนโดยเน้นความเข้าใจของผู้เรียนเป็นหลัก มีการยกตัวอย่างเปรียบเทียบกับเนื้อหาให้เห็นภาพเป็นระยะๆ เนื้อหาที่เรียนมีหลายหัวข้อมาก สามารถดูได้ได้ใน Course Outline เพ่ิมเติม

 

Prerequisites 

 1.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และ Internet ได้

 2.ควรจะมีพื้นฐานทางด้าน Network หรือเคยผ่านหลักสูตร BASIC NETWORK มาจะดีมาก

-หากไม่มีพื้นฐานมาก่อน เช่น เป็นนักศึกษาจบใหม่ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับระบบ Network ก็สามารถเรียนได้ แต่อาจจะเรียนรู้ได้ช้ากว่าคนที่มีพื้นฐานมาก่อนแล้ว ซึ่งในส่วนนี้เราจะมีอาจารย์ผู้ช่วยเข้ามาดูแลเพิ่มเติมให้ และได้ขยายเวลาเรียนจากปกติ 5 วัน เป็น 6 วัน เพื่อช่วยให้ท่านเข้าใจมากขึ้น และท่านสามารถใช้สิทธิในการเรียนซ้ำได้ ทำให้ถึงไม่มีพื้นฐานทางด้าน Network ก็สามารถเรียนหลักสูตรนี้ได้

-หากมีพื้นฐานมาบ้างเบื้องต้น หรือ เรียนจบมาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หรือ Network ก็จะสามารถเรียนรู้ได้เร็วมากขึ้น

Course Outline

 1

-CCNA Overview

-OSI

-TCP IP

   -IP Address Ver.4  

-VLSM

-Summarization

 

-Config. Cisco Router

-Firewall, Controller, Access Point (Concepts)

 2 -Basic Switch -Configuring Cisco Switch  

-VLAN 

-VTP

  -STP
(Spanning Tree Protocol)
  -EtherChannel(L2, L3)
 3

-PortSecurity

 

-SPAN

-Stackwise 

 

-WAN

-WAN PPP (PAP, CHAP)

  -WAN MLPPP
-WAN PPPoE
-GRE tunnel
-VPN 
 4 -Routing (IPv4)
-Static
-
Default Route
  -RIPv2
  -OSPF
  -EIGRP
 5 -BGP
-IP SLA
  -IP Address Ver.6
-Routing (IPv6) 
  -ACL
  -NAT
 6 -QoS concepts
 

-FHRP (HSRP)

-NDP

  -DHCP
-NTP, Syslog, SNMP
 

-AAA

-802.1X

-Cloud
-อื่นๆ (APIC, Other)
-การเตรียมตัวสอบ CCNA

 

LAB

LAB 1 CONFIGURING IP ADDRESS VERSION 4    
LAB 2 CONFIGURING VLSM (VARIABLE LENGTH SUBNET MASK)    
LAB 3 SUMMARIZATION    
LAB 4 BASIC CONFIGURING CISCO ROUTER (IPV4)
LAB 5 CONFIGURING IP ADDRESS VERSION 6 (IPV6)    
LAB 6 BASIC CONFIGURING CISCO ROUTER (IPV6)    
LAB 7 CONFIGURING CISCO SWITCH    
LAB 8 CONFIGURING VLAN AND TRUNKING    
LAB 9 CONFIGURING INTER -VLAN ROUTING (ROUTER)    
LAB 10 CONFIGURING INTER -VLAN ROUTING (LAYER3 SWITCH)    
LAB 11 CONFIGURING STP
LAB 12 CONFIGURING ETHERCHANNEL    
LAB 13 CONFIGURING PORTSECURITY    
LAB 14 CONFIGURING WAN HDLC    
LAB 15 CONFIGURING WAN PPP-PAP    
LAB 16 CONFIGURING WAN PPP-CHAP    
LAB 17 CONFIGURING WAN MLPPP    
LAB 18 WAN-PPPOE    
LAB 19 CONFIGURING STATIC ROUTE    
LAB 20 CONFIGURING DEFAULT ROUTE    
LAB 21 CONFIGURING RIPV2 ROUTE    
LAB 22 CONFIGURING OSPF ROUTE    
LAB 23 CONFIGURING EIGRP ROUTE    
LAB 24 CONFIGURING BGP (EBGP)    
LAB 25 CONFIGURING IPV6 ROUTIE (OHPFv3)    
LAB 26 CONFIGURING ACCESS CONTROL LIST    
LAB 27 CONFIGURING STATIC NAT    
LAB 28 CONFIGURING DYNAMIC NAT    
LAB 29 CONFIGURING PAT (STATIC)    
LAB 30 CONFIGURING PAT (DYNAMIC)    
LAB 31 CONFIGURING HSRP
LAB 32 CONFIGURING DHCP    
LAB 33 CONFIGURING NTP & SYSLOG    
LAB 34 CONFIGURING SNMP   

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

-เรียนจากอุปกรณ์จริง 1 คน 1 Router 1 Switch

           เพื่อให้สามารถทำงานจริงได้ เพราะโปรแกรม Simulate ถึงจะเลียนแบบการทำงานของอุปกรณ์จริงได้ แต่ยังมีอีกหลายสิ่งที่มีความแตกต่างที่ โปรแกรม Simulate ไม่สามารถทดแทนได้

 

เรียน ccna
-เรียนทบทวนซ้ำได้ 1 ปี

           หลายท่านเรียนไป แต่ติดภาระกิจ อาจจะด้วยหน้าที่การงานที่เยอะ ไม่สามารถอ่านทบทวนได้ สามารถที่จะมาใช้สิทธิเรียนซ้ำ เพื่อทบทวนความรู้ได้โดยที่ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าอบรมเพิ่มเติม


-รับไม่เกิน 10 ที่นั่ง

           ห้องเรียนสามารถบรรจุได้มากกว่านั้น แต่เพื่อประสิทธิภาพในการเรียน และการดูแลผู้เรียนอย่างทั่วถึง จะจำกัดผู้เรียนต่อคอร์สไม่เกิน 10 ที่นั่งเท่านั้น


-สอน 6 วัน(จากปกติ 5 วัน)


           ปกติแล้วหลักสูตรนี้เรียนกัน 5 วันด้วยกัน แต่เพื่อให้สามารถยกตัวอย่างอธิบายในแต่ละหัวข้อให้เห็นภาพ เพื่อเปิดช่องทางให้ถามตอบข้อสงสัย และเพื่อจะได้มีเวลาทำ LAB มากขึ้น เราจึงขยายเวลาเรียนเป็น 6 วัน

 

-เอกสารหนังสือเน้นภาษาไทยเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น (ภาษาอังกฤษก็ยังคงอยู่ปะปน เพื่อให้เหมาะสำหรับผู้เตรียมสอบ CCNA ด้วยครับ)

           หนังสือจัดทำขึ้นโดยทีมงาน เข้มข้นด้วยเนื้อหา สามารถนำเอกสารกลับไปทบทวนเองก็เข้าใจได้ 

-มีทีมอาจารย์ (ระดับ CCIE)

           ทีมอาจารย์ผู้สอนและผู้ช่วย ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ทำงาน Network อยู่กับโครงการของเอกชน, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ มาอย่างมากมาย การสอนเราไม่ได้อ้างอิงตำราอย่างเดียว เราสามารถตอบคำถามหรือสื่อสารออกมาจากประสบการณ์ตรงได้อย่างชัดเจน


 

ผู้สอนคนที่ 1

นาย พรชัย อินทร์ช่วย (อ.เอ)

ผู้สอนคนที่ 2

นาย ธวัชชัย ทองวั่น (อ.เอี้ยง)

ผู้ช่วยสอนคนที่ 1

นาย เอกพงษ์ พันธ์ด้วง (อ.ด้วง)-เน้นทำงานได้จริง+สอบ ด้วย LAB ที่เข้มข้น ทั้งโปรแกรม Simulate และอุปกรณ์จริง พร้อมเนื้อหาที่ครบถ้วนด้วยเวลาเรียน 6 วันเต็ม

           หนังสือ LAB จัดทำขึ้นโดยทีมงาน มีโจทย์, Config Step-by-Step, มีเฉลย พร้อมไฟล์ Packet Tracer ที่เป็นไฟล์ LAB โจทย์+ไฟล์ LAB เฉลยให้เยอะมาก

 อุปกรณ์ Router และ Switch 1 ท่าน ต่อ 1 ชุด