เกี่ยวกับเรา นายหัว.คอม (ไนท์หัว ไอที โซลูชั่น)

NineHua IT Solutions

        NineHua IT Solutions เราให้บริการด้านการฝึกอบรมทางด้าน Network ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของบุคคลากรที่มีใจรักในสายงาน Network เรารักงาน Design งาน Implement และงาน Training ตั้งแต่เริ่มเข้าสู่สายงานนี้ นับเป็นเวลามากกว่าสิบปีที่เราคลุกคลีอยู่กับระบบ Network ทั้งประสบการณ์ในการ Implement และ Support โครงการให้กับเอกชน รัฐวิสาหกิจ และ ราชกาล กระทรวงต่างๆ มาหลายโครงการ (สามารถขอดูประวัติของทีมงานได้) และที่สำคัญทีมงานมี Certificate ระดับ Expert ของ Cisco (CCIE) เราจึงมั่นใจว่าสามารถให้บริการทุกท่านได้อย่างเป็น”มืออาชีพ”

        ในด้านงานการ Training เรามีประสบการณ์การสอนด้าน Network มาตลอด ทั้งรับงานสอน Freelance Trainer, Network Project Trainer รวมทั้งเป็นอาจารย์สอน Network ให้กับบริษัทหลายๆที่มาก่อน สิ่งเหล่านี้จึงทำให้ทีมงานเราให้บริการทุกท่านได้อย่างเป็น”มืออาชีพ” ในนามของ NineHua IT Solutions ในปัจจุบัน

 

ทีมอาจารย์ที่สอนประจำ

ชื่อ-นามสกุล

Certification : ประกาศนียบัตร

Trainer : ผู้สอนหลักสูตร

Teaching Assistant : ผู้ช่วยสอนหลักสูตร

 

 

CCIE SP

 

นาย พรชัย อินทร์ช่วย (อ.เอ)

 
 • CCIE SP

 

 • CCIE R&S Writen,
 • CCNP
 • CCDP
 • CCDA
 • CCNA Wireless
 • CCNA R&S
 • VCP 510
 • SSFAMP
 • SSFIPS
 • Enterprise Networks Core and WAN
 
 • QOS
 • MPLS
 • BGP
 • CCNA Service Provider
 • CCNP Route
 • CCNP Switch
 • CCNA R&S
 • Basic Network
 
 • QOS
 • MPLS
 • BGP
 • CCNP R&S
 • CCIE Routing and Switching (Workshop)
 • CCIE Service Provider (Workshop)
 • CCIE Security (Workshop)
 • CCIE Data Center (Workshop)
 • CCNA Security
 • CCNA Service Provider
 • CCNA Data Center
 • CCDA
  Basic Network
 

 

นาย เอกพงษ์ พันธ์ด้วง (อ.ด้วง)

 • CCNA R&S 
 • Basic Network 
 • CCNA R&S
 • CCNP R&S
 • CCNA R&S
 • Basic Network

 

 

 

 

 

ทีมอาจารย์พิเศษเพิ่มเติม

     
 

 

 

อาจารย์พิเศษ สอน Firewall Palo Alto

 
 

 

 

 

อาจารย์พิเศษ สอน DATA CENTER

  
 

 

 

 

อาจารย์พิเศษ สอน Cisco Wireless

  
 

 

 

 

อาจารย์พิเศษ สอน HCIA, HCIP

  
 

 

 

 

อาจารย์พิเศษ สอน MPLS BNG