Promotion

*Promotion เหล่านี้ใช้ได้สำหรับผู้ที่จอง หรือ ลงทะเบียนหลักสูตรในช่วง วันนี้ - 30 เม.ย. 2563


 
 

ลดค่าอบรม 5 %


- สำหรับผู้อบรมเก่าที่เคยเข้าอบรมกับทางเราก่อนหน้านี้อย่างน้อย 1 หลักสูตร(1หลักสูตรไม่นับรวมหลักสูตรที่กำลังจะลง)

- สำหรับผู้อบรมใหม่ที่ได้รับการแนะนำมาจากศิษย์เก่าที่เคยอบรมกับทางเรา (ต้องแจ้งชื่อ-นามสกุลของศิษย์เก่าที่แนะนำมาด้วย)

     

 
 

ลดค่าอบรม 8 %


- สำหรับผู้อบรมที่จับคู่กันมาอบรม (มา 2 คน)


- ผู้ที่ลงเรียนพร้อมๆกันตั้งแต่ 2 หลักสูตรเป็นต้นไป


- สำหรับผู้อบรมเก่าที่เคยเข้าอบรมกับทางเรามาก่อนหน้านี้อย่างน้อย 2 หลักสูตร(2หลักสูตรไม่นับรวมหลักสูตรที่กำลังจะลง)

     

 
 

ลดค่าอบรม 10 %


- สำหรับผู้อบรมเก่าที่เคยอบรมกับทางเราก่อนหน้านี้มาอย่างน้อย 3 หลักสูตร(3หลักสูตรไม่นับรวมหลักสูตรที่กำลังจะลง)


- ผู้ที่ลงเรียนพร้อมๆกันตั้งแต่ 3 หลักสูตรเป็นต้นไป


- สำหรับผู้อบรมที่จับกลุ่มกันมาเรียนตั้งแต่ 3 ท่านเป็นต้นไป (ลดได้สูงสุด 10% เช่นถ้ามา 3 ท่าน ก็ลดท่านละ 10% มามากกว่า 3 ท่านก็จะลดได้ 10% เช่นกัน)

 
     
     
     
     

หมายเหตุ : หากผู้เข้าอบรมอยู่ในเงื่อนไขหลายๆ Promotion ในหน้านี้ ผู้เข้าอบรมสามารถเลือกใช้ได้อย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถใช้ Promotion ซ้อนกันได้