Cisco กับการเปลี่ยนแปลงของ CCNA หลักสูตรใหม่

 วันนี้จะมาสรุปกันให้ชัดเจนเสียทีว่า CCNA 640-802, 640-822 ICND1 และ 640-816 ICND2 มันมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาอะไรกันไปบ้าง ก็สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 ทาง Ciscoได้ประกาศเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงเนื้อหาสำหรับสอบวิชา CCNA, ICND1 และICND2ใหม่ พร้อมทั้งยังมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างลำดับในการสอบ Certificate อื่นๆอีกหลายๆตัว มีการแตกแขนงออกเป็นประมาณสิบสายสาขาวิชา ...........

 

แต่จะขอยกตัวอย่างแค่บางสาย(แอบบ่น จะเยอะไปไหน!) 

ผมก็สั่งหนังสือ CCNA จาก Cisco มานั่งอ่านๆดู การเปลี่ยนแปลงก็ถือว่าไม่ถึงกับเยอะมาก แต่ก็มีเรื่องที่ต้องศึกษาเพิ่มเติมกันอยู่บ้างพอประมาณ ในส่วนของ CCNAนั้นทำให้หลายๆคนที่เตรียมตัวสอบ CCNA ต้องเร่งสอบรหัสเก่ากันยกใหญ่ ส่วนจะเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างนั้น เรามาดูกันครับ

Retiring CCNA Certification Exams

โดยมี 3 วิชาเหล่านี้จะหมดอายุในระยะอันใกล้ ซึ่งจะต้องสอบภายในวันที่ 30 กันยายน 2556 นี้นะครับ

•CCNA 640-802

•640-822 ICND1 (CCENT)

•640-816 ICND2

หมายเหตุ: ใบรับรองCCNA หลักสูตรเก่านั้นจะได้มาก็ต่อเมื่อสามารถสอบผ่านรหัสวิชา 640-802 หนึ่งวิชา หรือสอบรหัสวิชา 640-822 ICND1 บวกกับการสอบรหัสวิชา 640-816 แล้วถึงจะได้ใบรับรอง CCNA(วิธีสอบแบบหลังไม่ค่อยนิยมกันสักเท่าไหร่)

 

CCNA หลักสูตรใหม่นั้นมาแทนหลักสูตรเดิมรหัสไหนบ้าง

CCNA หลักสูตรใหม่ จะมาแทนที่หลักสูตรเก่าทั้ง3ตัวดังนี้นะครับ

Exam 200-120 CCNA จะมาแทนที่ 640-802 CCNA

Exam 100-101 ICND1 จะมาแทนที่ 640-822 ICND1

Exam 200-101 ICND2 จะมาแทนที่ 640-816 ICND2

 

นอกจากนั้นแล้ว Cisco ได้มีการเปลี่ยนแปลงให้ใบรับรอง CCENT(ต้องสอบผ่านรหัส 100-101 ICND1) เป็นหลักสูตรพื้นฐานบังคับ(แทนที่จะเป็น CCNAเหมือนเมื่อก่อน)ที่จะต้องสอบ ก่อนที่จะต่อยอดไปสอบ CCNA XXX ในหลักสูตรเฉพาะทางเหล่านี้

•CCNA Security

•CCNA Service Provider Operations

•CCNA Voice

•CCNA Wireless

 

เมื่อเราสอบ 100-101 ICND1  หลักสูตรใหม่แล้ว ก็จะได้ใบรับรอง CCENT เราก็จะสามารถต่อยอดเพื่อให้ได้มาซึ่งใบรับรองเหล่านี้

•CCNA Routing and Switching (เมื่อสอบผ่าน 200-101 ICND2 exam) 

•CCNA Security (เมื่อสอบผ่าน 640-554 IINS exam)

•CCNA Service Provider Operations (เมื่อสอบผ่าน 640-760 SSPO exam)

•CCNA Wireless (เมื่อสอบผ่าน 640-722 IUWNE exam)

•CCNA Voice (เมื่อสอบผ่าน 640-461 ICOMM exam)         

เพิ่มเติม: ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 หลักสูตร CCDA(640-864 DESGN exam) จะต้องสอบผ่านใบรับรอง CCENT ก่อนเช่นกัน

หมายเหตุ: CCNA Routing and Switching สามารถสอบได้อีกวิธีหนึ่งโดยไม่จำเป็นต้องสอบผ่านใบรับรอง CCENTก่อน คือสามารถสอบ 200-120 CCNA แค่ตัวเดียวก็ได้ใบรับรองได้เลยเช่นกัน

                 CCNA Service Provider และ CCNA Data Center นั้นไม่จำเป็นจะต้องสอบผ่านใบรับรอง CCENTก่อน ส่วน CCNA Video ก็ไม่จำเป็นเช่นกัน แต่ในส่วนของ CCNA Video บังคับให้สอบผ่านหลักสูตร 640-461 ICOMM แทน

เพื่อเพิ่มความเข้าใจยิ่งขึ้น สามารถ Download ข้อมูล Cisco Career Certification เพิ่มเติมได้ที่นี่

 

เนื้อหาและการสอบที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทั้ง 3 หลักสูตรมีดังนี้

200-120 CCNA

หัวข้อที่ลบออกจาก CCNA Exam หลักสูตรเดิม

•Securing the Network (now covered by CCNA Security exam)

•Understanding the Challenges of Shared LANs

•Solving Network Challenges with Switched LAN Technologies

•Wireless LANs (now covered by CCNA Wireless exam)

•Using Cisco Security Device Manager (SDM)

•Configuring Serial Encapsulation

•Enabling Routing Information Protocol (RIP)

•Securing the Expanded Network (now covered by CCNA Security)

หัวข้อที่เพิ่มเข้ามาใน CCNA หลักสูตรใหม่

•Understand and configure Etherchannel

•Understand Layer 3 Redundancy Protocols

•Troubleshooting IPv4 Network Connectivity

•Troubleshooting IPv6 Network Connectivity

•Configuring IPv6 Routing

•Implementing EIGRP for IPv6

•Multi-area OSPF IPv4 Implementation

•Understanding and configuring OSPFv3

•Understanding and configuring clients for SNMP, Syslog, and Netflow

•Managing Cisco devices

•Understanding and verifying Cisco licensing

 

100-101 ICND1

หัวข้อที่ลบออกจาก ICND1 หลักสูตรเดิม

•Securing the Network (now covered by CCNA Security exam)

•Understanding the Challenges of Shared LANs

•Solving Network Challenges with Switched LAN Technologies

•Wireless LANs (now covered by CCNA Wireless exam)

•Using Cisco Security Device Manager (SDM)

•Configuring Serial Encapsulation

•Enabling Routing Information Protocol (RIP)

หัวข้อที่เพิ่มเข้ามาใน ICND1 หลักสูตรใหม่

•Implementing Variable-Length Subnet Masks (VLSM)

•Scaling the Network with Network Address Translation (NAT) and Port Address Translation (PAT)

•Managing Traffic Using Access Control Lists (ACLs)

•Implementing VLANs and Trunks

•Routing Between VLANs

•Implementing single area OSPF

•Introducing Basic IPv6

•Understanding IPv6

•Configuring IPv6 Routing

 

200-101 ICND2

หัวข้อที่ลบออกจาก ICND2 หลักสูตรเดิม

•Routing Between VLANs (now covered by ICND1)

•Securing the Expanded Network (now covered by CCNA Security)

•Implementing VLSM (now covered by ICND1)

•Scaling the Network with NAT and PAT (now covered by ICND1)

หัวข้อที่เพิ่มเข้ามาใน ICND2 หลักสูตรใหม่

•Troubleshooting VLAN Connectivity

•Understand Spanning Tree Protocol

•Understand and configure Etherchannel

•Understand Layer 3 Redundancy Protocols

•Troubleshooting IPv4 Network Connectivity

•Troubleshooting IPv6 Network Connectivity

•Implementing EIGRP

•Troubleshooting EIGRP

•Implementing EIGRP for IPv6

•Multi-area OSPF IPv4 Implementation

•Understanding and configuring OSPFv3

•Understanding and configuring clients for SNMP, Syslog, and Netflow

•Managing Cisco devices

•Understanding and verifying Cisco licensing

 

ขอบคุณเนื้อหาบางส่วน by eaadams และหนังสือ CCNA Routing and Switching 200-120 Official Cert Guide Library

                                                                                                                                                                               ......นายหัวเอ

 แล้วอย่าลืมกด  Like page Ninehua.com เพื่อจะได้ติดตามข่าวสารและแชร์คู่มือต่างๆ ของ นายหัว.คอม นะครับ