การสร้าง IP Gateway สำรองด้วยโปรโตคอล HSRP บน Router Cisco

HSRP (Hot Standby Routing Protocol)

หมายเหตุ: บทความนี้จะเป็นการอธิบายการตั้งค่าที่ Router แบบสรุปรวบรัดเพื่อไว้ทบทวน ไม่ได้ลงรายละเอียดในทฤษฎี


    เป็นโปรโตคอลที่สร้าง IP Gateway สำรอง เพื่อลดปัญหาประเภท single point of failure ในระบบ network เช่น ในกรณี Router ที่เป็น Gateway เกิดมีปัญหาไม่สามารถทำงานได้ จะมี Router ตัวที่ Standby รออยู่เข้ามาทำหน้าที่ในส่วนนี้แทน โปรโตคอลที่ทำงานในลักษณะนี้จะถูกจัดอยู่ในประเภท FHRP (First Hop Redundancy Protocol) ซึ่งประกอบด้วย HSRP, VRRP, GLBP ในส่วนของบทความนี้จะขออธิบายเฉพาะ HSRP Protocol


    เมื่อ Router มีการ Config HSRP เข้าไป จะมีตัวหนึ่งมีสถานะเป็น Active และอีกตัวจะมีสถานะเป็น Standby หากตัว Active มีปัญหาไม่สามารถทำงานได้ ตัว Standby จะทำหน้าที่เป็น Active แทน แต่สถานะการทำงานของ HSRP จะไม่ได้มีแค่ 2 สถานะ จะมีสถานะอื่นๆที่ควรทราบดังนี้
1.Initial State จะเป็นช่วงที่เริ่มต้นการทำงาน
2.Learning State จะเป็นช่วงสถานะที่กำลังเรียนรู้
3.Listen State จะเป็นช่วงสถานะที่กำลังรับฟัง Hello จาก Router ตัว Active
4.Speak State จะเป็นช่วงสถานะที่มีการการส่ง Priority หากันเพื่อตรวจสอบว่าใครจะได้เป็นตัง Active หรือ Standby
5.Active State เป็นตัวที่ทำหน้าที่เป็น Active หรือ ตัว Gateway หลัก
6.Standby เป็นตัวที่ทำหน้าที่เป็น Standby หรือ ตัว Gateway สำรอง

 

Download HSRP / one page config by NineHua.Com

 

แล้วอย่าลืมไปกด  Like page Ninehua.com เพื่อจะได้ติดตามข่าวสารและแชร์คู่มือต่างๆ ของ นายหัว.คอม นะครับ