การสร้าง IP Gateway สำรองด้วยโปรโตคอล VRRP บน Router Cisco

VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol)

หมายเหตุ: บทความนี้จะเป็นการอธิบายการตั้งค่าที่ Router แบบสรุปรวบรัดเพื่อไว้ทบทวน ไม่ได้ลงรายละเอียดในทฤษฎี

                เป็นโปรโตคอลที่ที่สร้าง IP Gateway สำรอง เพื่อลดปัญหาประเภท single point of failure ในระบบ network เช่นเดียวกับ HSRP แต่ตัว VRRP จะเป็น Standard Protocol RFC 3768 จะทำหน้าที่ในกรณี Router หรืออุปกรณ์ที่เป็น Gateway เกิดมีปัญหาไม่สามารถทำงานได้ จะมี Router ตัวที่เป็น Backup รออยู่เข้ามาทำหน้าที่ในส่วนนี้แทน โปรโตคอลที่ทำงานในลักษณะนี้จะเป็น FHRP (First Hop Redundancy Protocol) ประกอบด้วย VRRP, HSRP, GLBP ในส่วนของบทความนี้จะขออธิบายเฉพาะ VRRP Protocol

                เมื่อ Router มีการ Config VRRP เข้าไป จะมีตัวหนึ่งมีสถานะเป็น Master และอีกตัวจะมีสถานะเป็น Backup หากตัว Master มีปัญหาไม่สามารถทำงานได้ ตัว Backup จะทำหน้าที่เป็น Master แทน สถานะการทำงานของ VRRP  จะมีสถานะที่ควรทราบดังนี้

1.Init State จะเป็นช่วงที่เริ่มต้นการทำงาน หรือสถานะการทำงานที่ยังไม่สมบูรณ์

2.Master State เป็นตัวที่ทำหน้าที่เป็น Master หรือ ตัว Gateway หลัก

3.Backup State เป็นตัวที่ทำหน้าที่เป็น Backup หรือ ตัว Gateway สำรอง

 

Download VRRP / one page config by NineHua.Com

 

 

แล้วอย่าลืมไปกด  Like page Ninehua.com เพื่อจะได้ติดตามข่าวสารและแชร์คู่มือต่างๆ ของ นายหัว.คอม นะครับ