การสร้าง IP Gateway สำรองด้วยโปรโตคอล GLBP บน Router Cisco

GLBP (Gateway Load Balancing Protocol)

หมายเหตุ: บทความนี้จะเป็นการอธิบายการตั้งค่าที่ Router แบบสรุปรวบรัดเพื่อไว้ทบทวน ไม่ได้ลงรายละเอียดในทฤษฎี

                เป็นโปรโตคอลที่ที่สร้าง IP Gateway สำรอง เพื่อลดปัญหาประเภท single point of failure ในระบบ network เช่นเดียวกับ HSRP, VRRP ตัว GLBP จะเป็น Proprietary ของทาง Cisco จะทำงานแตกต่างกว่าในกรณีของ HSRP และ VRRP เพราะทั้ง HSRP และ VRRP จะมีแค่เพียงตัวใดตัวหนึ่งเท่านั้นที่ทำหน้าที่เป็นตัว Forward Packet เท่านั้น นอกเสียว่าเราทำหลายๆ Virtual Group แล้วให้สลับกัน Forward คนละ Groupสลับกันไป  แต่ GLBP จะสามารถ Forward Packet ได้ทุกตัวที่อยู่ใน Virtual Group เดียวกัน (กลายเป็นว่าทุกตัวทำงาน Forward Packetหมด ไม่มีตัวใหน Standby นิ่งๆ)

                เมื่อ Router มีการ Config GLBP เข้าไปเรียบร้อย จะมีตัวหนึ่งทำหน้าที่เป็น AVG (Active Virtual Gateway)และอีกตัวจะทำหน้าที่เป็น Backup AVG หากตัว AVG มีปัญหาไม่สามารถทำงานได้ ตัว Backup จะทำหน้าที่เป็น AVG แทน ซึ่ง AVG นั้นมีหน้าที่ในการกำหนด Virtual MAC Address ให้กับ Router ที่อยู่ใน Virtual Group และเป็นตัวตอบ ARP Request ถ้าตอบ ARP Request เป็น Virtual MAC Address ของ Router ตัวไหนให้Client Routerตัวนั้นก็จะทำหน้าที่ Forward Packet ให้ Client (โดย Default จะตอบ Virtual MAC แบบวนไปเรื่อยๆ หรือที่เรียกว่า Round Robin)ซึ่ง Router ที่ทำหน้าที่ Forward Packet เราจะเรียกว่า AVF (Active Virtual Forwarders)

Download GLBP / one page config by NineHua.Com

แล้วอย่าลืมไปกด  Like page Ninehua.com เพื่อจะได้ติดตามข่าวสารและแชร์คู่มือต่างๆ ของ นายหัว.คอม นะครับ