หลักสูตร CCNA

(รหัส 200-301 หลักสูตรใหม่)

 เรียน 6 วัน 

 ราคา Promotion 8,900 .-

(จากราคาเต็ม 15,000.-)

หลักสูตร CCNA  รหัส 200-301 (หลักสูตรใหม่ 2020)
 

รุ่นที่ 23 รอบวันที่ 14-15, 21-22, 28-29 มี.ค. 2563 (ยังมีที่นั่งว่าง)

รุ่นที่ 22 รอบวันที่ 19-24 ธ.ค. 2562
รุ่นที่ 21 รอบวันที่ 9-10, 16-17 พ.ย. 2562
รุ่นที่ 20 รอบวันที่ 3-4, 10-11, 17-18 ส.ค. 2562
รุ่นที่ 19 รอบวันที่ 11-12, 18-19, 25-26 พ.ค. 2562
รุ่นที่ 18 รอบวันที่ 16-17, 23-24, 30-31 มี.ค. 2562
รุ่นที่ 17 รอบวันที่ 19-20, 26-27 ม.ค. 2-3 ก.พ. 2562


รุ่นที่ 16 รอบวันที่ 18-19, 25-26 ส.ค. 1-2 ก.ย. 2561
รุ่นที่ 15 รอบวันที่ 2-3, 9-10, 16-17, มิ.ย. 2561
รุ่นที่ 14 รอบวันที่ 10-11, 17-18, 24-25, มี.ค. 2561
รุ่นที่ 13 รอบวันที่ 13-14, 20-21, 27-28, ม.ค. 2561


รุ่นที่ 12 รอบวันที่ 21-22, 28-29 ต.ค., 4-5, พ.ย. 2560
รุ่นที่ 11 รอบวันที่ 29-30 ก.ค., 5-6 , 12-13, ส.ค. 2560
รุ่นที่ 10 รอบวันที่ 17-18, 24-25 มิ.ย., 1-2, ก.ค. 2560
รุ่นที่ 9 รอบวันที่ 6-7, 13-14, 20-21 พ.ค. 2560
รุ่นที่ 8 รอบวันที่ 25-26 มี.ค., 1-2, 8-9 เม.ย. 2560
รุ่นที่ 7 รอบวันที่ 14-15, 21-22, 28-29 ม.ค. 2560


รุ่นที่ 6 รอบวันที่ 10-11, 17-18, 24-25 ก.ย. 2559
รุ่นที่ 5 รอบวันที่ 23-24, 30-31 ก.ค., 6-7 ส.ค. 2559
รุ่นที่ 4 รอบวันที่ 9-10, 23-24, 30 เม.ย., 1 พ.ค. 2559
รุ่นที่ 3 รอบวันที่ 16-17, 23-24, 30-31 ม.ค. 2559
รุ่นที่ 2 รอบวันที่ 7-8, 14-15, 21-22 พ.ย. 2558
รุ่นที่ 1 รอบวันที่ 5-6, 12-13, 19-20 ก.ย. 2558

 Course Outline
 ตัวอย่างเอกสาร LAB ที่ใช้ในการเรียน
 ทีมงานสอน และ ผู้ช่วยในการสอนแต่ละคอร์ส
 คำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร
 บรรยากาศการอบรม

สามารถจองที่นั่ง โดยจ่ายเงินมัดจำ 1,500 บาท หรือ จ่ายจำนวนเต็มได้ที่นี่ หรือ คลิกที่ ลงทะเบียน (ขออนุญาติสงวนสิทธิ์ให้ท่านที่จ่ายมัดจำเข้ามาก่อนจองด้วยวาจานะครับ)

สำหรับศิษย์เก่าที่ต้องการเรียนทวนฟรี จองที่นั่งโดยการจ่ายมัดจำ 1,500 บาท (โอนคืนให้ทั้งหมดในวันที่เข้ามาอบรม)


*ในกรณีไม่สามารถมาเรียนได้ แต่ได้จ่ายค่ามัดจำ หรือ ชำระเงินไว้แล้ว ทางเราสามารถคืนเงิน หรือสามารถเลื่อนคอร์สให้ได้ แต่ขออนุญาตให้แจ้งขอคืนเงินหรือขอเลื่อนก่อนวันเริ่มเรียนอย่างน้อย 2 สัปดาห์นะครับ

 

เกี่ยวกับหลักสูตรนี้

       เนื้อหาหลักสูตร CCNA Routing and Switching ถูกออกแบบสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานในสายงานด้านระบบ Network และผู้ที่ต้องการเตรียมตัวสอบวิชา CCNA รหัส 200-301 โดยจะเป็นการคอนฟิกอุปกรณ์ Router และ Switch ของค่าย Cisco เป็นหลัก สอนเน้นความเข้าใจให้สามารถทำงานได้จริง ซึ่งระยะเวลา 5 วัน เนื้อหาจะแน่นเกินไป ทางเราจึงขยายเวลาให้เป็น 6 วัน เพื่อสามารถทำ LAB บนอุปกรณ์จริงได้เต็มที่มากขึ้น และเป็นการเพิ่มความมั่นใจในการเตรียมตัวสอบใบประกาศนียบัตรระดับ CCNA รหัส 200-301ของค่าย Cisco

       สำหรับหลักสูตรนี้ทางเราสอนโดยเน้นความเข้าใจของผู้เรียนเป็นหลัก มีการยกตัวอย่างเปรียบเทียบกับเนื้อหาให้เห็นภาพเป็นระยะๆ เนื้อหาที่เรียนมีหลายหัวข้อมาก สามารถดูได้ได้ใน Course Outline เพ่ิมเติม

 

Prerequisites 

 1.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และ Internet ได้

 2.ควรจะมีพื้นฐานทางด้าน Network หรือเคยผ่านหลักสูตร BASIC NETWORK มาจะดีมาก

-หากไม่มีพื้นฐานมาก่อน เช่น เป็นนักศึกษาจบใหม่ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับระบบ Network ก็สามารถเรียนได้ แต่อาจจะเรียนรู้ได้ช้ากว่าคนที่มีพื้นฐานมาก่อนแล้ว ซึ่งในส่วนนี้เราจะมีอาจารย์ผู้ช่วยเข้ามาดูแลเพิ่มเติมให้ และได้ขยายเวลาเรียนจากปกติ 5 วัน เป็น 6 วัน เพื่อช่วยให้ท่านเข้าใจมากขึ้น และท่านสามารถใช้สิทธิในการเรียนซ้ำได้ ทำให้ถึงไม่มีพื้นฐานทางด้าน Network ก็สามารถเรียนหลักสูตรนี้ได้

-หากมีพื้นฐานมาบ้างเบื้องต้น หรือ เรียนจบมาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หรือ Network ก็จะสามารถเรียนรู้ได้เร็วมากขึ้น

Course Outline

 1

-Network components

 

-Network topology
-Interface & Cabling

 

-IPv4 Address

 

-Config. Cisco Router
-Basic Config
-Telnet/SSH
-Other

 2 -Subnetting
-IP Planning
 

-TCP/UDP

-IPv6 Address

  -Switching concepts
  -Config. Cisco Switch
 3

-VLANs
-Inter Switch Connectivity

 

-Inter VLAN Routing

 

-STP

 

-L2/L3 EtherChannel
-Port Security

 4

-Wireless LAN
-AP and Wireless Controller

 

-Componentes of Routing
-IPv4 Static Routing

  -IPv4 Default Route
  -OSPFv2
 5 -IPv4 Static Route
-IPv6 Default Route
  -Access control lists   -ACL
  -NAT
 6

-QoS concepts
-Discovery Protocol
-FHRP
-Virtual Machines

 

-DHCP
-NTP
-SNMP
-DNS
-TFTP/FTP
-Syslog

  -Automation and Programmability
-AAA
 

-การเตรียมตัวสอบ CCNA

 

Course Outline แบบละเอียด


1.0 Network Fundamentals
1.1 Explain the role and function of network components
1.1.a Routers
1.1.b L2 and L3 switches
1.1.c Next-generation firewalls and IPS
1.1.d Access points
1.1.e Controllers (Cisco DNA Center and WLC)
1.1.f Endpoints
1.1.g Servers
 
1.2 Describe characteristics of network topology architectures
1.2.a 2 tier
1.2.b 3 tier
1.2.c Spine-leaf
1.2.d WAN
1.2.e Small office/home office (SOHO)
1.2.f On-premises and cloud

1.3 Compare physical interface and cabling types
1.3.a Single-mode fiber, multimode fiber, copper
1.3.b Connections (Ethernet shared media and point-to-point)
1.3.c Concepts of PoE

1.4 Identify interface and cable issues (collisions, errors, mismatch duplex, and/or speed)
1.5 Compare TCP to UDP
1.6 Configure and verify IPv4 addressing and subnetting
1.7 Describe the need for private IPv4 addressing
1.8 Configure and verify IPv6 addressing and prefix

1.9 Compare IPv6 address types
1.9.a Global unicast
1.9.b Unique local
1.9.c Link local
1.9.d Anycast
1.9.e Multicast
1.9.f Modified EUI 64
 
1.10 Verify IP parameters for Client OS (Windows, Mac OS, Linux)
 
1.11 Describe wireless principles
1.11.a Nonoverlapping Wi-Fi channels
1.11.b SSID
1.11.c RF
1.11.d Encryption
 
1.12 Explain virtualization fundamentals (virtual machines)
 
1.13 Describe switching concepts
1.13.a MAC learning and aging
1.13.b Frame switching
1.13.c Frame flooding
1.13.d MAC address table
 

2.0 Network Access
2.1 Configure and verify VLANs (normal range) spanning multiple switches
2.1.a Access ports (data and voice)
2.1.b Default VLAN
2.1.c Connectivity
 
2.2 Configure and verify interswitch connectivity
2.2.a Trunk ports
2.2.b 802.1Q
2.2.c Native VLAN
 
2.3 Configure and verify Layer 2 discovery protocols (Cisco Discovery Protocol and LLDP)
 
2.4 Configure and verify (Layer 2/Layer 3) EtherChannel (LACP)
 
2.5 Describe the need for and basic operations of Rapid PVST+ Spanning Tree Protocol and identify basic operations
2.5.a Root port, root bridge (primary/secondary), and other port names
2.5.b Port states (forwarding/blocking)
2.5.c PortFast benefits

2.6 Compare Cisco Wireless Architectures and AP modes
2.7 Describe physical infrastructure connections of WLAN components (AP, WLC, access/trunk ports, and LAG)
2.8 Describe AP and WLC management access connections (Telnet, SSH, HTTP, HTTPS, console, and TACACS+/RADIUS)
2.9 Configure the components of a wireless LAN access for client connectivity using GUI only such as WLAN creation, security settings, QoS profiles, and advanced WLAN settings


3.0 IP Connectivity
3.1 Interpret the components of routing table
3.1.a Routing protocol code
3.1.b Prefix
3.1.c Network mask
3.1.d Next hop
3.1.e Administrative distance
3.1.f Metric
3.1.g Gateway of last resort
3.2 Determine how a router makes a forwarding decision by default
3.2.a Longest match
3.2.b Administrative distance
3.2.c Routing protocol metric
3.3 Configure and verify IPv4 and IPv6 static routing
3.3.a Default route
3.3.b Network route
3.3.c Host route
3.3.d Floating static
3.4 Configure and verify single area OSPFv2
3.4.a Neighbor adjacencies
3.4.b Point-to-point
3.4.c Broadcast (DR/BDR selection)
3.4.d Router ID
3.5 Describe the purpose of first hop redundancy protocol

4.0 IP Services
4.1 Configure and verify inside source NAT using static and pools
4.2 Configure and verify NTP operating in a client and server mode
4.3 Explain the role of DHCP and DNS within the network
4.4 Explain the function of SNMP in network operations
4.5 Describe the use of syslog features including facilities and levels
4.6 Configure and verify DHCP client and relay
4.7 Explain the forwarding per-hop behavior (PHB) for QoS such as classification, marking,
queuing, congestion, policing, shaping
4.8 Configure network devices for remote access using SSH
4.9 Describe the capabilities and function of TFTP/FTP in the network
 
5.0 Security Fundamentals
5.1 Define key security concepts (threats, vulnerabilities, exploits, and mitigation techniques)
5.2 Describe security program elements (user awareness, training, and physical access control)
5.3 Configure device access control using local passwords
5.4 Describe security password policies elements, such as management, complexity, and password alternatives (multifactor authentication, certificates, and biometrics)
5.5 Describe remote access and site-to-site VPNs
5.6 Configure and verify access control lists
5.7 Configure Layer 2 security features (DHCP snooping, dynamic ARP inspection, and port security)
5.8 Differentiate authentication, authorization, and accounting concepts
5.9 Describe wireless security protocols (WPA, WPA2, and WPA3)
5.10 Configure WLAN using WPA2 PSK using the GUI
 
6.0 Automation and Programmability
6.1 Explain how automation impacts network management
6.2 Compare traditional networks with controller-based networking
6.3 Describe controller-based and software defined architectures (overlay, underlay, and fabric)
6.3.a Separation of control plane and data plane
6.3.b North-bound and south-bound APIs
6.4 Compare traditional campus device management with Cisco DNA Center enabled device management
6.5 Describe characteristics of REST-based APIs (CRUD, HTTP verbs, and data encoding)
6.6 Recognize the capabilities of configuration management mechanisms Puppet, Chef, and Ansible
6.7 Interpret JSON encoded data

 

LAB

LAB 1 BASIC CONFIGURING CISCO ROUTER (IPv4)
LAB 2 CONFIGURING CISCO SWITCH    
LAB 3 CONFIGURING VLAN AND TRUNKING    
LAB 4 CONFIGURING INTER -VLAN ROUTING (ROUTER)    
LAB 5 CONFIGURING INTER -VLAN ROUTING (LAYER3 SWITCH)    
LAB 6 CONFIGURING STP
LAB 7 CONFIGURING ETHERCHANNEL
LAB 8 CONFIGURING PORTSECURITY
LAB 9 BASIC CONFIGURING CISCO ROUTER (IPv6)
LAB 10 CONFIGURING WIRELESS
LAB 11 CONFIGURING WLC (Wireless LAN Controller)  
LAB 12 CONFIGURING IPv4 STATIC ROUTE    
LAB 13 CONFIGURING IPv4 DEFAULT ROUTE  
LAB 14 CONFIGURING IPv6 STATIC ROUTE    
LAB 15 CONFIGURING IPv6 DEFAULT ROUTE
LAB 16 CONFIGURING OSPFv2(Single-Area) ROUTING  
LAB 17 CONFIGURING OSPFv2(Multi-Area) ROUTING
LAB 18 CONFIGURING OSPFv3(Single-Area) ROUTING
LAB 19 CONFIGURING ACCESS CONTROL LIST    
LAB 20 CONFIGURING NAT Static   
LAB 21 CONFIGURING NAT PAT (Static)
LAB 22 CONFIGURING NAT PAT (Dynamic)  
LAB 23 CONFIGURING FHRP-HSRP (Router)
LAB 24 CONFIGURING FHRP-HSRP (L3 Switch)
LAB 25 CONFIGURING DHCP    
LAB 26 CONFIGURING NTP & SYSLOG    
LAB 27 CONFIGURING SNMP
LAB 28 DNA Center (Demo)
LAB 29 SD-WAN (Demo)
LAB 30 Basic Python
LAB 31 Password Recovery (Router)  

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

-เรียนจากอุปกรณ์จริง 1 คน 1 Router 1 Switch

           เพื่อให้สามารถทำงานจริงได้ เพราะโปรแกรม Simulate ถึงจะเลียนแบบการทำงานของอุปกรณ์จริงได้ แต่ยังมีอีกหลายสิ่งที่มีความแตกต่างที่ โปรแกรม Simulate ไม่สามารถทดแทนได้

 


-เรียนทบทวนซ้ำได้ 1 ปี

           หลายท่านเรียนไป แต่ติดภาระกิจ อาจจะด้วยหน้าที่การงานที่เยอะ ไม่สามารถอ่านทบทวนได้ สามารถที่จะมาใช้สิทธิเรียนซ้ำ เพื่อทบทวนความรู้ได้โดยที่ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าอบรมเพิ่มเติม


-รับไม่เกิน 10 ที่นั่ง

           ห้องเรียนสามารถบรรจุได้มากกว่านั้น แต่เพื่อประสิทธิภาพในการเรียน และการดูแลผู้เรียนอย่างทั่วถึง จะจำกัดผู้เรียนต่อคอร์สไม่เกิน 10 ที่นั่งเท่านั้น


-สอน 6 วัน(จากปกติ 5 วัน)


           ปกติแล้วหลักสูตรนี้เรียนกัน 5 วันด้วยกัน แต่เพื่อให้สามารถยกตัวอย่างอธิบายในแต่ละหัวข้อให้เห็นภาพ เพื่อเปิดช่องทางให้ถามตอบข้อสงสัย และเพื่อจะได้มีเวลาทำ LAB มากขึ้น เราจึงขยายเวลาเรียนเป็น 6 วัน

 

-เอกสารหนังสือเน้นภาษาไทยเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น (ภาษาอังกฤษก็ยังคงอยู่ปะปน เพื่อให้เหมาะสำหรับผู้เตรียมสอบ CCNA ด้วยครับ)

           หนังสือจัดทำขึ้นโดยทีมงาน เข้มข้นด้วยเนื้อหา สามารถนำเอกสารกลับไปทบทวนเองก็เข้าใจได้ 

-มีทีมอาจารย์ (ระดับ CCIE)

           ทีมอาจารย์ผู้สอนและผู้ช่วย ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ทำงาน Network อยู่กับโครงการของเอกชน, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ มาอย่างมากมาย การสอนเราไม่ได้อ้างอิงตำราอย่างเดียว เราสามารถตอบคำถามหรือสื่อสารออกมาจากประสบการณ์ตรงได้อย่างชัดเจน


-เน้นทำงานได้จริง+สอบ ด้วย LAB ที่เข้มข้น ทั้งโปรแกรม Simulate และอุปกรณ์จริง พร้อมเนื้อหาที่ครบถ้วนด้วยเวลาเรียน 6 วันเต็ม

           หนังสือ LAB จัดทำขึ้นโดยทีมงาน มีโจทย์, Config Step-by-Step, มีเฉลย พร้อมไฟล์ Packet Tracer ที่เป็นไฟล์ LAB โจทย์+ไฟล์ LAB เฉลยให้เยอะมาก