หลักสูตร Security
///เรียน 3 วัน

ราคาเต็ม 9,000 บาท

Promotion

หลักสูตร Security
  จะแจ้งกำหนดวันอีกครั้ง (พิเศษ!! Promotion 7,900 บาท)
 
  Promotion 
 
  Course Outline  
  ตัวอย่างเอกสาร LAB ที่ใช้ในการเรียน  
  ทีมงานสอน และ ผู้ช่วยในการสอนแต่ละคอร์ส  
  คำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร  
 

บรรยากาศการอบรม

 

 สามารถจองที่นั่ง โดยจ่ายเงินมัดจำ 1,500 บาท หรือ จ่ายจำนวนเต็มได้ที่นี่ หรือ คลิกที่ ลงทะเบียน

*ในกรณีไม่สามารถมาเรียนได้ แต่ได้จ่ายค่ามัดจำ หรือ ชำระเงินไว้แล้ว ทางเราสามารถคืนเงิน หรือสามารถเลื่อนคอร์สให้ได้ แต่ขออนุญาตให้แจ้งขอคืนเงินหรือขอเลื่อนก่อนวันเริ่มเรียนอย่างน้อย 2 สัปดาห์ นะครับ

 

 

เกี่ยวกับหลักสูตรนี้

      หลักสูตร Cisco Security จะเน้นหลักไปทางการตั้งค่าอุปกรณ์ Firewall ของ Cisco (ASA) เพื่อให้สามารถเข้าใจการตั้งค่าตั้งแต่เริ่มตั้น ไปจนถึงติดตั้งให้ลูกค้าใช้งานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพได้ เนื้อหาในหลักสูตรนี้จะเป็นการผสมผสานกันระหว่าง CCNA และ CCNP Security อย่างไรก็ตาม ทางทีมงานก็จะมีอธิบายตั้งแต่หัวข้อ Security Basic โดยจะเริ่มอธิบายตั้งแต่ Security Concepts,  Security สำหรับการ Access การยืนยันตัวตนที่จะเข้ามาในระบบด้วยวิธีต่างๆ เช่น AAA, 802.1X, BYOD Security บนอุปกรณ์ Layer 2, Layer3 เป็นต้น

Prerequisites 

 1) อย่างน้อยต้องมีความรู้, เคยเรียน หรือ เคยสอบผ่าน CCNA Routing and Switchingมาก่อนเป็นอย่างต่ำ

Course Outline

 

 

วันที่ 1

 

วันที่ 2วันที่ 3

 

LAB

 

 

 • Lab 1
 • Lab 2
 • Lab 3
 • Lab 4
 • Lab 5
 • Lab 6
 • Lab 7
 • Lab 8
 • Lab 9 
 • Lab 10 
 • Lab 11 
 • Lab 12 
ข้อมูลเพิ่มเติม

-เรียนทบทวนซ้ำได้ 1 ปี

           หลายท่านเรียนไป แต่ติดภาระกิจ อาจจะด้วยหน้าที่การงานที่เยอะ ไม่สามารถอ่านทบทวนได้ สามารถที่จะมาใช้สิทธิเรียนซ้ำ เพื่อทบทวนความรู้ได้โดยที่ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าอบรมเพิ่มเติม

 


-รับไม่เกิน 10 ที่นั่ง

           ห้องเรียนสามารถบรรจุได้มากกว่านั้น แต่เพื่อประสิทธิภาพในการเรียน และการดูแลผู้เรียนอย่างทั่วถึง จะจำกัดผู้เรียนต่อคอร์สไม่เกิน 10 ที่นั่งเท่านั้น

 


-สอน 5 วัน

           มีการผสมกันไประหว่างทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

 

-เอกสาร LAB เป็นภาษาไทยเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น

 

-มีทีมอาจารย์ (ระดับ CCIE)

           ทีมอาจารย์ผู้สอนและผู้ช่วย ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ทำงาน Network อยู่กับโครงการของเอกชน, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ มาอย่างมากมาย การสอนเราไม่ได้อ้างอิงตำราอย่างเดียว เราสามารถตอบคำถามหรือสื่อสารออกมาจากประสบการณ์ตรงได้อย่างชัดเจน เพราะทีมงานก็มีการ Implement เกี่ยวกับระบบ Service Provider ให้กับทางราชการ หรือ เอกชน เป็นระยะๆอยู่แล้ว โดยเฉพาะระบบ MPLS 

  

ห้องเรียน