NETBATTLE ครั้งที่ 2

NETBATTLE ครั้งที่ 2

NETBATTLE ครั้งที่ 2 เป็นกิจกรรมที่ขออนุญาตจัดขึ้นมาเพื่อความสนุกสนานให้กับชาว Networker ได้มาลอง Troubleshooting ปัญหา Network ระดับ CCNA และเพื่อให้ความรู้กับผู้ที่เริ่มศึกษาทางด้าน Network เพราะจะมีการอธิบายเฉลย Configuration ของ Network LAB ที่ใช้สำหรับการแข่งขันในแต่ละครั้งด้วยครับ

 

กติกาและโจทย์การร่วมสนุกของ NETBATTLE ครั้งที่ 2

Download ไฟล์ LAB (เปิดให้ Download วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560 เวลา 20.00 น.)

Download Program Cisco Packet Tracer 6.2.0

ของรางวัลเป็น

1 รางวัลชนะเลิศ เงินสด 3,000 บาท(โอนเข้าบัญชีให้เลยครับ)+Voucher ลด 50%หลักสูตรใดก็ได้ + เสื้อที่ระลึกจากทีมงาน NineHua IT Solutions 1 ตัว

เงินสด 3,000 บาท

+   +  

 

2 รางวัลรองชนะเลิศ เงินสด 1,000 บาท(โอนเข้าบัญชีให้เลยครับ)+Voucher ลด 30%หลักสูตรใดก็ได้ + เสื้อที่ระลึกจากทีมงาน NineHua IT Solutions 1 ตัว / (หากคนตอบคนแรกตอบถูกไปทั้ง 4 ข้อแล้วเรียบร้อย ถือว่าเกมส์การแข่งขันสิ้นสุด รางวัลที่ 2 จะไม่มีนะครับ)

 

เงินสด 1,000 บาท

+ +  

 

 3 รางวัลช่วยแชร์(สุ่มท่านที่ช่วยแชร์ link ใน facebook เพื่อประชาสัมพันธ์การแข่งขัน) เงินสด 1,000 บาท(โอนเข้าบัญชีให้เลยครับ) + Voucher ลด 30%หลักสูตรใดก็ได้ + เสื้อที่ระลึกจากทีมงาน NineHua IT Solutions 1 ตัว

เงินสด 1,000 บาท

+ +  

 

1) แก้ปัญหา Config ให้ "Laptop02" และ "Laptop05" เข้า www.google.com ได้

ตัวอย่างที่สามารถเข้า www.google.com ได้ ตัวอย่างที่ไม่สามารถเข้า www.google.com ได้

 

2) แก้ปัญหา Config ให้ "PC1" ติดต่อ "File-Server" ได้ ด้วยการใช้ command ping

 

3) แก้ปัญหา Config ให้ "Laptop09" ทำการ telnet เข้า Switch "ACCESS-SW3" ได้

 

ผู้ที่แก้ปัญหาได้เร็วที่สุดกว่าท่านอื่นๆจะเป็นผู้ชนะ

 

4) Configuration มีปัญหาอยู่ทั้งหมดไม่เกิน 4 จุด
5) แก้ไข Configuration ได้เฉพาะบรรทัดที่มีปัญหา โดยทั้ง4จุด จะมีปัญหาการ Config ผิดพลาดอยู่แค่จุดละ1บรรทัดเท่านั้น  (ถ้าแก้โดยการลบหรือเพิ่ม config ก็เพิ่ม/ลบได้ไม่เกินจุดละ 1 บรรทัด)
6) การแข่งขันจะจบลงเมื่อมีคนแก้ปัญหาได้ถูกจุดทั้ง 4 จุด หรือหมดเวลาการแข่งขัน ซึ่งการแข่งขันจะเริ่มในวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560 เวลา 20.00 น. หมดเวลา 22.00 น.
7) ใช้โปรแกรม Cisco Packet Tracer Version 6.2.0.0052 ขึ้นไป (ไฟล์ LAB จะโพสให้ Download วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560) เวลา 20.00 น.)

8) คำตอบให้โพสคำตอบลงใต้กระทู้ของ Facebook Fanpage: NineHua IT Solutions ที่ประกาศ LAB ได้เลยครับ ตอบประมาณว่า 1-4 มีปัญหาอะไรบ้าง ที่อุปกรณ์ตัวใหน แก้ยังไง  (ตัวอย่างเช่น ตอบว่า จุดที่ 1 VLAN 101 ที่ Switch "ACCESS-SW-1" ไม่ได้ถูกสร้างไว้ ต้องแก้โดยสร้าง VLAN101 ขึ้นมาใหม่  , จุดที่ 2 ......, จุดที่ 3 ......, จุดที่ 4 ...... เป็นต้น)


9) ทีมอาจารย์ NineHua IT Solutions ไม่มีสิทธิเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้
10) สามารถร่วมสนุกได้ทุกท่าน ไม่จำกัด เพศ วัย อายุ ความรู้

11) หากมีปัญหาเกิดขึ้น การติดสินจากทีมงาน NineHua IT Solutons ถือเป็นที่สิ้นสุด

หมายเหตุ: การ Access เข้าอุปกรณ์ทุกตัวใช้ Username : 9hua / Password : 9hua

ผู้ชนะคือ คุณ ธีรโชติ จิวะรังสินี ใช้เวลาในการแก้ปัญหาไป 57 นาทีครับ

 

เฉลย

Download เฉลย


จุดที่ 1) ที่ Router Internet

Internet(config)#no interface loopback 0
Internet(config)#

การตรวจสอบ

ข้อสังเกตุ Laptop02 เข้า www.google.com ไม่ได้ แต่ถ้า browns เป็น IP ของ google ตรงๆ http://27.123.17.46 สามารถเข้าได้ แสดงว่าต้องมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นกับ DNS แน่ๆ จาก Laptop02 ลองทดสอบ ping ไปยัง DNS = 8.8.8.8 ผลการ ping แสดงได้ดังนี้

ผลจากการ ping พบความผิดปกติบางอย่าง นั่นคือค่า TTL = 253 

 

 

 

TTL = 64 / Linux , Printer , ADSL Router
TTL = 128 / Windows
TTL = 255 / Cisco Device 

ผลจากการ ping พบความผิดปกติบางอย่าง นั่นคือค่า TTL = 253


        โดยปกติค่า TTL จะมีไว้ป้องกันการเกิด Loop ขึ้นในระบบ ถ้าเรา ping ไปหาอุปกรณ์ Server ประเภท Windows ค่า TTL ตั้งต้นจะเท่ากับ=128 (Cisco Router ค่า TTL ตั้งต้นจะ = 255) เมื่อผ่าน 1 hop ค่า TTL จะลดลงครั้งละ 1 (เมื่อ TTL = 0 ถือว่า packet นั้นหมดอายุ จะถูก drop ทิ้ง แล้วอุปกรณ์ปลายทางจะส่งข้อความ ICMP message กลับไปบอกต้นทาง)

        จาก Laptop 02 ผ่าน CORE-SW1(TTL-1)-->HQ(TTL-1)-->Internet(TTL-1)-->ISP(TTL-1)-->DNS ค่า TTL ควรจะเท่ากับ 128-4 =124


แต่ผลที่ได้จากการ ping พบว่า TTL=253 ซึ่งมั่นใจได้ว่าต้อง ping ไปเจออุปกร์ Cisco ตัวใดตัวหนึ่ง

        ค่า TTL=253 เกิดจาก 255-2 แสดงว่าที่ ping เจอจะต้องเป็นอุปกรณ์ Cisco ที่อยู่ถัดไปจาก Laptop02 จำนวน 2 hops ไม่ใช่ DNS จากภาพข้างบน แสดงว่าต้องเป็นเป็น IP ที่อยู่บนตัว Router Internet จึงทำการตรวจสอบ ที่ Router Internet พบว่ามี IP บน Interface Loopback 0 ซ้ำกับ DNS อยู่


Internet#sh ip int brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0     172.29.16.2     YES manual up                    up
GigabitEthernet0/1     203.192.33.2    YES manual up                    up
GigabitEthernet0/2     unassigned      YES unset  administratively down down
Loopback0              8.8.8.8         YES manual up                    up

สามารถแก้ปัญหาโดยลบ IP Address ออก หรือ ลบ Interface Loopback 0 ออกก็ได้

Internet(config)#no interface loopback 0
Internet(config)#

ลอง ping DNS จาก Laptop02 อีกครั้ง

ทดสอบอีกครั้งก็จะพบว่า Laptop02 สามารถเข้า www.google.com ได้ปกติ

 

จุดที่ 2) ที่ Router Branch_2

Branch_2(config)#ip access-list extended branch2
Branch_2(config-ext-nacl)#no 10  deny tcp any any eq www

การตรวจสอบ

        ข้อสังเกตุ Laptop05 เข้า www.google.com ไม่ได้ และเข้าเป็น IP ของ google ตรงๆ http://27.123.17.46 ก็ไม่ได้ แต่จาก Laptop05 ลองทดสอบ ping ไปยัง  IP ของ www.google.com (27.123.17.46 ) ผลการ ping พบว่าปกติ ค่า TTL ก็ถูกต้อง

 

 

ภาพแสดงการทดสอบ ping จาก Laptop 05 ไปยัง IP ของ www.google.com (27.123.17.46)

        ณ ตอนนี้พอจะเห็นปัญหาว่า ถ้าเป็นการ ping (ใช้ icmp protocol) Packet สามารถไปถึงปลายทางได้ปกติ แต่ http(tcp port 80) ไม่สามารถไปถึงได้ เบื้องต้นแสดงว่า Routing ปกติแน่ๆ(ขออนุญาตไม่พูดวิเคราะห์ถึงเรื่อง PBR เนื่องจากเกินเนื้อหาของ CCNA) และสามารถตัดประเด็นเรื่อง Layer2 ออกได้ ฉะนั้นน่าจะเกิดจากมีการบล็อก หรือ deny tco port 80 ที่จุดใดๆสักที่

หมายเหตุ : ในเรื่อง TCP/IP เนื้อหาของหลักสูตร CCNA จะมีการกล่าวถึง Application Layer กับ Transport Layer เอาไว้ ซึ่งขออนุญาตนำตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Port Number, Protocol, Application ให้พอเห็นภาพได้ดังนี้

 

ดังนั้นจึงทำการเริ่มตรวจสอบแต่ละ Hop โดยมุ่งประเด็นไปที่เรื่องของ Access Control List (ACL)

>เริ่มที่ตัวแรก CORE-SW3

CORE-SW3#show access-lists
CORE-SW3#                             <---- พบว่าไม่มี Access Control List ที่ CORE-SW3 ถือว่าปกติ

>ตรวจสอบที่ Router "Branch_2"
Branch_2#show access-lists
Standard IP access list 1
    10 permit 10.2.4.0 0.0.0.255
Extended IP access list branch2
    10 deny tcp any any eq www (24 match(es))<---- พบว่ามี Access Control List บรรทัดนี้มีประเด็น มีการ deny tcp port 80 (www หรือ http) และมีการ match ถึง 24 Packets
    20 permit ip 10.2.1.0 0.0.0.255 any (5 match(es))
    30 permit ip 10.2.2.0 0.0.0.255 any
    40 permit ip 10.2.3.0 0.0.0.255 any
Branch_2#

 

ตรวจสอบให้แน่ใจอีกครั้งด้วย command อื่นๆ เช่น

Branch_2#show ip interface gigabitEthernet 0/1
GigabitEthernet0/1 is up, line protocol is up (connected)
  Internet address is 10.2.0.1/30
  -------ตัดบางส่วน-----------------------------
  Directed broadcast forwarding is disabled
  Outgoing access list is not set
  Inbound  access list is branch2 <---- พบว่ามี Access Control List ที่ชื่อว่า "branch2" apply ในทิศทาง Inbound (ทิศทางขาเข้า)
  Proxy ARP is enabled
  Security level is default
  Split horizon is enabled
  ICMP redirects are always sent

        จึงมั่นใจได้ว่าปัญหาเกิดจาก ACL ตรงจุดนี้แน่นอน เพราะการ deny tcp any any eq www ในทิศทางขาเข้าของ interface gigabitEthernet 0/1 ก็ตรงกับทิศทางของ Packet ที่เป็นการเข้า www.google.com ของเครื่อง Laptop05

        โจทย์มีคำสั่งว่าให้ลบ หรือ เพิ่ม ได้บรรทัดเดียว ในกรณีเลือกลบ ACL เฉพาะบรรทัดนี้ สามารถใช้ command ดังต่อไปนี้

Branch_2(config)#ip access-list extended branch2
Branch_2(config-ext-nacl)#no 10

หมายเหตุ เลข 10 คือ sequence number ที่ต้องการลบออก

ทดสอบอีกครั้ง Laptop05 ก็สามารถเข้า www.google.com ได้ปกติ

 

จุดที่ 3) ที่ Router Branch_1

Branch_1(config)#int se 0/0/0
Branch_1(config-if)#no ppp authentication pap

จากการตรวจสอบพบว่า PC1 ไม่สามารถ ติดต่อ File Server ได้ด้วยการ ping

แน่นอนครับนี่คือปัญหา เราติดต่อ File Server ไม่ได้ ขั้นตอนต่อมาเราจะทดสอบด้วยการ traceroute ไปหา Filer Server เพื่อดูว่ามีปัญหาอยู่ที่ Router ตัวไหนในระบบ Network

         ผลจากการ traceroute บน PC1 ไปที่ File Server ด้วย command "tracert 10.0.1.20" พบว่าเมื่อ Packet วิ่งไปได้แค่ Gateway หลังจากนั้นก็ไปต่อไม่ได้ (Gateway ของ PC1 คือ Router "Branch_1") ดังนั้นเป็นไปได้สูงว่าปัญหาอยู่ที่ Router ตัวนี้

         ใช้คำสั้ง sh ip int brief ที่ Router Branch_1

Branch_1#sh ip int brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0     unassigned      YES unset  up                    down
GigabitEthernet0/1     10.1.0.1        YES manual up                    up
GigabitEthernet0/2     unassigned      YES unset  administratively down down
Serial0/0/0            172.29.16.6     YES manual up                    down  <-----จุดนี้คือปัญหา
Serial0/0/1            unassigned      YES unset  administratively down down
Loopback0              172.29.15.2     YES manual up                    up

 

Branch_1#show interfaces serial 0/0/0
Serial0/0/0 is up, line protocol is down (disabled) <-----จุดนี้คือปัญหา
  Hardware is HD64570
  Internet address is 172.29.16.6/30

 

        จากการตรวจสอบพบว่า WAN LINK ระหว่า Router HQ และ Branch_1 มีปัญหา หากขึ้น Status "up" แต่ protocol "down" จากสถานะนี้แสดงว่าให้ตัดปัญหาเกี่ยวกับ Layer1 ออกได้ เพราะ physical ยัง up อยู่ (Layer1 มีปัญหาเช่น สาย LAN เสีย, ใช้สายผิดประเภท, port หรือ card เสีย เป็นต้น) มุ่งประเด็นไปที่ปัญหาเกี่ยวกับ Layer2

        ทดสอบใช้ command "sh running-config" (มีคำสั่งอื่นๆอีกหลายคำสั่งที่สามารถตรวจสอบปัญหาจุดนี้ได้)


Branch_1#sh running-config
Building configuration...

!

username 9hua privilege 15 password 0 9hua
--ตัดบางส่วนออก------------------------------------
interface Serial0/0/0
 ip address 172.29.16.6 255.255.255.252
 encapsulation ppp --->มีการ encapsulation แบบ ppp
 ppp authentication pap --->เพื่อความปลอดภัยให้มีการ authentication หรือ ยืนยันตัวตนแบบ pap (มีการตรวจสอบยืนยัน Username/Password กันก่อน ซึ่งฝั่งตรงข้ามต้องส่ง username/password มา)
 ppp pap sent-username hq password 0 cisco -->หลักการของการยืนยันตัวตนแบบ pap ต้องมีการ sent username และ password หากตรงกับฝั่งตรงข้าม ถือว่า authentication ผ่าน line protocol ก็จะ "up" ปกติ

 

ทดสอบใช้ command "sh running-config" เพื่อดู configuration ของ Interface WAN ที่ฝั่ง Router HQ บ้าง

 

HQ#show running-config
Building configuration...
!
username hq password 0 cisco
!
--ตัดบางส่วนออก------------------------------------
interface Serial0/0/1
 ip address 172.29.16.5 255.255.255.252
 encapsulation ppp--->มีการ encapsulation แบบ ppp ซึ่งตรงกับฝั่ง Branch_1
 ppp authentication pap --->มีการยืนยันตัวตนแบบ ppp-pap ถือว่าปกติ เพราะฝั่ง Branch_2 มีการsent username และ password

 

แต่ปรากฎว่าฝั่งนี้ไม่มีการ  sent username และ password เพื่อไปยืนยันตัวตนกับฝั่งตรงข้าม นี่คือสาเหตุของปัญหาครับ เพราะจะทำให้การยืนยันตัวตนไม่ได้ line protocol ขา wan จึง "down"

 

แต่โจทย์ข้อนี้บอกว่า ให้เพิ่ม หรือ ลบ configuration ก็ได้ แต่ถ้าเพิ่ม ก็เพิ่มแค่บรรทัดเดียว ถ้าลบก็ลบบรรทัดเดียว จุดนี้เลยแก้ได้ 2 วิธี จะใช้วิธีใหนก็ได้ ไม่บังคับ คือ

3.1 ที่ Router "HQ" (ทำการ sent Username/Password ที่ Interface Se 0/0/1)

HQ(config)#int se 0/0/1
HQ(config-if)#ppp pap sent-username 9hua password 9hua

หรือ

3.2 ที่ Router "Branch_1" (ไม่ให้มีการ authentication ที่ Interface Se0/0/0 ของ Router "Branch_1")

Branch_1(config)#int se 0/0/0
Branch_1(config-if)#no ppp authentication pap

 

ตรวจสอบที่ Router "Branch_1" อีกครั้ง พบว่าการเชื่อมต่อ WAN ระหว่า HQ และ Branch_1 ปกติแล้ว

Branch_1#show ip int brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0     unassigned      YES unset  up                    down
GigabitEthernet0/1     10.1.0.1        YES manual up                    up
GigabitEthernet0/2     unassigned      YES unset  administratively down down
Serial0/0/0            172.29.16.6     YES manual up                    up
Serial0/0/1            unassigned      YES unset  administratively down down
Loopback0              172.29.15.2     YES manual up                    up
 
Branch_1#ping 172.29.16.5
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.29.16.5, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 5/16/35 ms

จาก PC1 ลองทดสอบ ping ไปยัง IP ของ File Server (10.0.1.20)

 

โอ้ว!!! ปัญหายังไม่จบครับ ยัง ping ไม่เจอ

 

จุดที่ 4) ที่ Router HQ

HQ(config)#no ip route 10.1.0.0 255.255.255.0 10.0.0.2
HQ(config)#ip route 10.1.0.0 255.255.255.0 172.29.16.6

        จากปัญหา PC1 ยัง ping File Server ไม่เจอ หากลองใช้คำสั่ง Traceroute ดูก็ไม่สามารถไปถึง File Server ได้ สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นปัญหาเรื่อง Routing ลองทำการ show ip route ทั้งที่ Router "Branch_1" และ Router "HQ" ดู

Branch_1#sh ip route
     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       10.1.0.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       10.1.0.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
     172.29.0.0/16 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
C       172.29.15.2/32 is directly connected, Loopback0
C       172.29.16.4/30 is directly connected, Serial0/0/0
C       172.29.16.5/32 is directly connected, Serial0/0/0
L       172.29.16.6/32 is directly connected, Serial0/0/0
S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 172.29.16.5

HQ#show ip route
     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 9 subnets, 4 masks
C       10.0.0.0/29 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       10.0.0.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
C       10.0.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/2
L       10.0.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/2
S       10.0.2.0/24 [1/0] via 10.0.0.2
S       10.0.3.0/24 [1/0] via 10.0.0.2
S       10.1.0.0/24 [1/0] via 10.0.0.2  ---> จุดนี้คือสาเหตุของปัญหา
S       10.2.0.0/22 [1/0] via 172.29.16.10
S       10.2.4.0/24 [1/0] via 172.29.16.10
     172.29.0.0/16 is variably subnetted, 9 subnets, 2 masks
C       172.29.15.1/32 is directly connected, Loopback0
C       172.29.16.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       172.29.16.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
C       172.29.16.4/30 is directly connected, Serial0/0/1
L       172.29.16.5/32 is directly connected, Serial0/0/1
C       172.29.16.6/32 is directly connected, Serial0/0/1
C       172.29.16.8/30 is directly connected, Serial0/0/0
L       172.29.16.9/32 is directly connected, Serial0/0/0
C       172.29.16.10/32 is directly connected, Serial0/0/0
S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 172.29.16.2
HQ#

 

Static Route ที่ Router "HQ" ไม่ถูกต้อง!! ซึ่งจะขออธิบายปัญหาที่ ping File Server ไม่เจอได้ดังนี้
        จาก PC1 เมื่อทำการ ping ไปหา File Server ตัว Packet ICMP-Echo Request จะมีปลายทาง (Destination) ไปที่ IP File Server คือ 10.0.1.20 และต้นทางคือ PC1 ซึ่งมี IP Address เป็น 10.1.0.101

Destination = 10.0.1.20 Source=10.1.0.101 DATA

ณ จุดที่ 1(ขออนุญาตไม่อธิบายการทำงานของ Layer2 เนื่องจากปกติ)

Packet นี้จะถูกส่งไปยัง Gateway ซึ่งเป็น Router "Branch_1" และไป match กับ Default Route

S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 172.29.16.5

ทำให้ Packet ถูก Forward ไปที่ Router HQ ซึ่งถูกต้อง

 

ณ จุดที่ 2

Packet ถูก Forward ออกไปให้ File Server อย่างถูกต้องเช่นกัน เนื่องจาก Packet ไป match กับ Connected Route และถูก Forward ออกไปทาง Interface Gi0/2 ผ่านกระบวนการทาง Layer 2 จนถึง File Server

C       10.0.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/2

 

ณ จุดที่ 3

ณ เวลานี้ตัว File Server จะต้องตอบกลับไปยัง PC1 ด้วย Packet ICMP-Echo Reply จะมีปลายทาง (Destination) ไปที่ IP PC1 คือ 10.1.0.101 และต้นทางคือ File Server ซึ่งมี IP Address เป็น 10.0.1.20

 

Destination = 10.1.0.101 Source=10.0.1.20 DATA

 

และ Packet ข้างต้นมา match กับ Route ที่ผิดพลาดบน Router "HQ" (ดูภาพข้างต้นประกอบ เพื่อเสริมความเข้าใจ)ทำให้ Packet ICMP-Echo Reply ไม่สามารถตอบกลับไปหา "PC1" ได้ วิธีการแก้ไขคือ ลบ Route ที่ผิดพลาดออก แล้วสร้าง Static Route ใหม่ดังนี้

HQ(config)#no ip route 10.1.0.0 255.255.255.0 10.0.0.2
HQ(config)#ip route 10.1.0.0 255.255.255.0 172.29.16.6

 

ลองทดสอบ ping อีกครั้งบน PC1 ไปหา File Server พบว่าสามารถ ping ได้ปกติแล้ว

 

 

ส่วนปัญหาอีกข้อหนึ่งของโจทย์คือ Laptop09 สามารถ Remote โดยการ Telnet ไปหา  ACCESS-SW3 ได้ โจทย์ข้อนี้หากแก้ปัญหา จุดที่3และ4ได้ Laptop09 ก็จะสามารถทำการ Telnet ได้ปกติ ดังแสดงตามรูป


ก็จบลงเรียบร้อยนะครับ สำหรับการเฉลยโจทย์แบบ step-by-step หวังว่าคงได้รับความรู้กันไปไม่มากก็น้อยนะครับ ขอบคุณที่ติดตามครับ ขอบคุณครับ

แล้วอย่าลืมไปกด  Like page Ninehua IT Solutions เพื่อจะได้ติดตามข่าวสารและแชร์คู่มือต่างๆ ของ นายหัว.คอม นะครับ