หลักสูตรที่เปิดอบรม

 NINEHUA's Training Course / หลักสูตรอบรม                                                 
 

 *click ชื่อหลักสูตร เพื่อดูรายละเอียดคอร์สอบรม / สำหรับบุคลคลทั่วไป / สำหรับศิษย์เก่า

        FACEBOOK  
หลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไป

 

  

 

 Promotion

      เนื้อหาหลักสูตร BASIC NETWORK หรือ Pre-CCNA ถูกออกแบบสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาระบบ Network โดยที่ไม่มีพื้นฐานด้าน Network มาก่อน อาจจะเป็นนักศึกษาที่กำลังจะจบจากมหาวิทยาลัย, ผู้ที่จบจากมหาวิทยาลัยมา แต่ยังไม่มีประสบการณ์ทำงาน, ผู้ที่ทำงานด้านอื่นๆอยู่ที่ไม่ใช่ Network โดยตรง, ผู้ที่ต้องการเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาหลักสูตร CCNA Routing and Switching หรือ ผุ้ที่เริ่มทำงานด้าน Network ใหม่ๆ เป็นต้น       
       การทำงานด้านเรียน Network เรื่องพื้นฐานเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด เพราะ BASIC NETWORK เป็นเรื่องที่จำเป็นต้องรู้ก่อนที่จะก้าวไปสู่ระดับที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆ ทางทีมงานได้ออกแบบหลักสูตรนี้ให้มีหัวข้อครอบคลุมเนื้อหา BASIC ที่ทำให้ผู้เรียนได้เห็นภาพ และเข้าใจการทำงานของระบบNETWORK อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติด้วยอุปกรณ์ Router และ Switch จริงๆ เนื้อหาหลักๆเช่น OSI, IPv4, Router, Switch, VLAN, Routing, Internet, ARP เป็นต้น
 
               

 

   Promotion 

      เนื้อหาหลักสูตร CCNA Routing and Switching ถูกออกแบบสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานในสายงานด้านระบบ Network และผู้ที่ต้องการเตรียมตัวสอบวิชา CCNA รหัส 200-125 โดยจะเป็นการคอนฟิกอุปกรณ์ Router และ Switch ของค่าย Cisco เป็นหลัก สอนเน้นความเข้าใจให้สามารถทำงานได้จริง ซึ่งระยะเวลา 5 วัน เนื้อหาจะแน่นเกินไป ทางเราจึงขยายเวลาให้เป็น 6 วัน เพื่อสามารถทำ LAB บนอุปกรณ์จริงได้เต็มที่มากขึ้น และเป็นการเพิ่มความมั่นใจในการเตรียมตัวสอบใบประกาศนียบัตรระดับ CCNA รหัส 200-125 ของค่าย Cisco

    สำหรับหลักสูตรนี้ทางเราสอนโดยเน้นความเข้าใจของผู้เรียนเป็นหลัก มีการยกตัวอย่างเปรียบเทียบกับเนื้อหาให้เห็นภาพเป็นระยะๆ เนื้อหาที่เรียนมีหลายหัวข้อมาก สามารถดูได้ได้ใน Course Outline เพ่ิมเติ

 
               
       Promotion        หลักสูตร CCNP ROUTE เป็นหลักสูตรระดับ Professional ที่ต่อยอดมาจากหลักสูตร CCNA Routing and Switching โดยจะเน้นไปที่การทำงาน Routing ระดับสูงของอุปกรณ์ Network รวมทั้งการติดตั้ง การตรวจสอบความผิดพลาด การกำหนดค่าและเทคนิคต่างๆในการแก้ไขปัญหาเชิงลึกบนอุปกรณ์ Router และ Layer3 Switch Cisco เป็นหลัก

      หลักสูตร CCNP ROUTE การสนได้ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถเตรียมตัวสอบ CCNP และเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทักษะในการนำไปทำงานจริง ไม่ว่าจะเป็นการประยุกต์ใช้งานร่วมกับโปรโตคอลและเซอร์วิสต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายขององค์กรให้เสถียรภาพสูงที่สุด เนื้อหามีตั้งแต่การออกแบบระบบ Network, การทำงานของ Routing protocol ต่างๆ เช่น RIPv2, EIGRP, OSPF, BGP ทั้งที่เป็น IPv4 และ IPv6, Route Filtering (Passive, Route-Map, Distribute-List, Prefix-List), Path Control (Offset-List, IP SLA, PBR) และหัวข้ออื่นๆอีกมตาม Course Outline  การสอนจะมีการ Debug Packet เพื่อดูการทำงานของ Routing Protocol เป็นระยะๆ เพื่อเสริมความเข้าใจในเนื้อหาให้กับผู้อบรมมากที่สุด

   
               
       Promotion        หลักสูตร CCNP Switch เป็นหลักสูตรระดับ Professional ที่ต่อยอดมาจากหลักสูตรระดับ CCNA Routing and Switching โดยจะเน้นไปที่การทำงานระดับสูงของอุปกรณ์ Switch การติดตั้ง การตรวจสอบความผิดพลาด การกำหนดค่าและเทคนิคในการแก้ไขปัญหาเชิงลึกบนอุปกรณ์ catalyst switch ทั้งที่เป็น layer 2 และ 3 ของ Cisco เป็นหลัก

      หลักสูตร CCNP Switch นี้ออกแบบมาเพื่อช่วยในการเตรียมตัวสอบ CCNP ด้วยเช่นกัน และเน้นให้ผู้รับการอบรมได้ทักษะในการนำไปทำงานจริง เนื้อหาที่สอน เช่น VLANs,  EtherChannels, STP(PVST+, RPVST+, MST,PortFast, BPDUguard, BPDUfilter,Loopguard and Rootguard), Security (DHCP snooping, IP Source Guard, Dynamic ARP inspection, Private VLAN, Storm control, AAA with TACACS+ and RADIUS เป็นต้น ซึ่งเหล่านี้เป็นแค่บางส่วน รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูใน Course Outline ได้

     
               
    Promotion      หลักสูตร Data Center (NEXUS SWITCHING) จะเกี่ยวกับ Network ในระบบ Data Center เรียนรู้การออกแบบระบบ CORE, Aggregate, Access ในส่วนของ Data Center ซึ่งอุปกรณ์และเทคโนโลยีต่างๆที่จะเรียนรู้เป็นอุปกรณ์ CISCO ตระกูล NEXUS เป็นหลัก แบ่งเป็นหัวข้อใหญ่ๆ เช่น
  • Cisco Data Center Network Services
  • Switched Network Implementation
  • Routing on the Cisco Nexus Switch
  • Cisco Data Center Virtualization

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องทำงานอยู่กับระบบ Data Center ขององค์กรณ์ขนาดกลาง ถึง ขนาดใหญ่ หรือ ผู้ที่ต้องการศึกษาด้าน Data Center ด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีของ Cisco โดยเฉพาะอุปกรณ์ Cisco Nexus Switch ที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลาย และ เราก็มี LAB ที่ใช้ Cisco 7000, 5000 และ 2000 Series ให้ผู้เข้าอบรมได้ลองมา Config กันมากกว่า 10 LAB

 
               
     Promotion 

    หลักสูตร DATA CENTER (UCS) เป็นหลักสูตรที่ต่อเนื่องมากจากหลักสูตร NEXUS SWITHING โดยหลักสูตรนี้จะเริ่มตั้งแต่การเชื่อมต่อ Connectivity ระหว่างอุปกรณ์ Network (NEXUS) กับ Server, Storage เข้าด้วยกัน ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนเข้าใจระบบ DATA CENTER ทั้ง Solution โดยเฉพาะในส่วนของ Cisco UCS

    เนื้อหาที่สอนในหลักสูตรนี้เช่น NEXUS Switch, Fabric Interconnects, Data Center Virtualization, Data Center Storage, Fibre Channel, FCoE, Cisco UCS, Connecting Cisco UCS B-Series Blade Servers, Setting up an Initial Cisco UCS,
Cisco UCS Manager Pools, Poliies, Templates, and Service Profiles เป็นต้น
 

 

 

               
       Promotion 

      หลักสูตร MPLS เหมาะสมสำหรับผู้ที่จะเข้าทำงาน หรือ กำลังทำงานด้าน Service Provider เป็นหลัก หรือ ผู้ที่สนใจศึกษา Network ด้านนี้เพื่อให้สามารถมีความรอบรู้ด้าน MPLS Network เพื่อนำไปออกแบบ ติดตั้งระบบให้ครบวงจร เนื่องจากการเชื่อมต่อ Network ของแต่ละสาขาของแต่ละองค์กรเข้าด้วยกัน ไม่ได้ใช้แค่เรื่อง Routing&Switching จำเป็นที่จะต้องใช้เทคโนโลยีของ Service Provider ในส่วนของ MPLS เข้ามาเป็นองค์ประกอบในการสร้าง Service หรือในส่วนของ LAN ก็สามารถนำเทคโนโลยีของ MPLS เข้ามาใช้งานได้ด้วยเช่นกัน แม้กระทั่งการสอบเกี่ยวกับประกาศนียบัตรของ Cisco ในระดับ CCIE ในหลายๆวิชาก็จะมีเนื้อหาของ MPLS เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของข้อสอบ

    เนื้อหาในหลักสูตรนี้ครอบคลุมตั้งแต่การสอน IGP Routing(Link State), BGP(ที่ใช้ใน MPLS VPN), MPLS, MPLS L2-L3 VPN รวมทั้งยังครอบคลุมถึงเรื่อง EVC, MPLS TE บนอุปกรณ์ ASR Series ด้วยเนื้อหาหลักๆเหล่านี้ จะทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     
               
     Promotion 

     สำหรับหลักสูตร QoS ปัจจุบัน ผู้ใช้งานระบบเครือข่ายมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเป็นอย่างมาก ทำให้มีความต้องการในการใช้งาน Bandwidth ที่สูงขึ้น โดยเฉพาะการใช้งานกลุ่มข้อมูล multimedia ผ่าน WAN Link ซึ่งเป็นความท้าทายให้ผู้ติดตั้ง ดูแล และแก้ไขปัญหาระบบเครือข่าย ในการบริหารจัดการทรัพยากรระบบเครือข่ายขององค์กรให้มีความเพียงพอต่อความต้องการ และเป็นไปตามนโยบายขององค์กร

      หลักสูตร Cisco Quality of Service จึงเป็นหลักสูตรที่ตอบโจทย์สำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรเครือข่าย ด้วยแนวทางของการจัด Quality of Service หรือ Qos ให้สามารถใช้งาน Bandwidth ให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุด ในหลายๆครั้งที่เราไม่จำเป็นต้องขยาย Bandwidth เพียงแค่อาศัยความรู้ความเข้าใจ QoS ก็สามารถแก้ปัญหาหลายๆอย่างดังกล่าวได้ โดยหลักสูตรนี้ จะสร้างทักษะ ความรู้ความเข้าใจ การนำ QoS ไปใช้งานบนอุปกรณ์เครือข่าย Cisco และการแก้ไขปัญหาบนเครือข่ายที่ Bandwidth ไม่เพี่ยงพอได้ นอกจากความรู้ที่จะได้จากหลักสูตร QoS นี้แล้ว ผู้รับการอบรมจะได้ลงมือปฏิบัติ lab ให้สามารถทำงานได้จริงและเห็นภาพการทำงานของ QoS ซึ่งเนื้อหาจะอธิบายให้มีความเข้าใจตั้งแต่การ Classification and Marking การสร้าง Traffic Policing and Shaping จนถึงการสร้าง QoS ที่เป็น Best Practices บนอุปกรณ์ของ Cisco เป็นหลัก (สามารถนำไปความรู้ไปใช้กับอุปกรณ์ยี่ห้ออื่นก็ได้)

     
               
      
Promotion 

       สำหรับหลักสูตร IPv6 สืบเนื่องจาก IP Address นั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องเข้าใจเป็นเรื่องแรกๆในสายงานNetwork ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเราคุ้นเคยกับการใช้งาน IP Address Version 4(IPv4) มาตลอดแต่เนื่องด้วยปัญหาและข้อจำกัดหลายๆอย่างของ IP Address Version 4 ทำให้ต้องพัฒณา IP Address ไปสู่Version ใหม่ ซึ่งเป็น IP Address Version 6 (IPv6)

      คุณสมบัติหลายๆอย่างมากที่เปลี่ยนเปลงไปจากของเดิม ตั้งแต่เรื่องของ Type,Routing Protocol,Larger address space, Mobility and security,Simpler header, Transition richness ทำให้เราต้องจำเป็นต้องเรียนรู้ให้เข้าใจถึง IPv6 และปัจจุบันนี้จากประสบการณ์ทำงานของทีมงาน เราก็ได้ Implement ระบบเป็น IPv6 ให้กับหน่วยงานราชการ
กระทรวงต่างๆ, เอกชน และรัฐวิสาหกิจ หลายๆที่ หลายๆเนื้อหาในหลักสูตรนี้จึงถูกสร้างขึ้นมาจากประสบการณ์ทำงานโดยงตรง เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการทำงานจริงๆได้

     
               
    
 
Promotion        BGP (Border Gateway Protocol) เป็นโปรโตคอลเลือกเส้นทางประเภท EGP (Exterior Gateway Protocol) ซึ่งเป็น Routing Protocol ที่ใช้ในการเลือกเส้นทางที่รองรับในระบบขนาดใหญ่ เช่น ในระบบเครือข่าย Internet(เครือข่ายที่อยู่ต่าง Domain) และเราสามารถนำ BGP ไปใช้งานในระบบ MPLS (MPLS L3 VPN) หรือ ใช้ในองค์การขนาดใหญ่ก็ได้เช่นกัน ด้วยความสามารถของ BGP ที่มีความยืดหยุ่นในหลายๆด้าน เช่น ทำให้เราสามารถปรับจูนค่าต่างๆเกี่ยวกับเส้นทางทั้งขาเข้า-ขาออกได้ด้วยพารามิเตอร์ที่มีความหลากหลาย ซึ่งพารามิเตอร์เหล่านี้เราเรียกว่า Attribute ทำให้เราสามารถควบคุมเส้นทางได้ตามความต้องการ ซึ่ง Routing ประเภท IGP(เช่น RIP, EIGRP, OSPF, IS-IS)มีข้อจำกัดมากๆในเรื่องเหล่านี้     
     
               
       Promotion 

     หลักสูตร Multicast ทางทีมงานจะสอนเริ่มตั้งแต่ Multicats คืออะไร ใช้งานอย่างไร ทำไมถึงต้องใช้ Multicast โดยเริ่มตั้งแต่ Multicast Protocols Overview, ไปจนถึงเรื่อง Multicast Routing ซึ่งเราสอนบนทั้งที่เป็น Cisco Router ที่มี OS ทั้ง IOS, IOS XE และ IOS XR  

    เนื้อหาบางส่วนในหลักสูตร Multicast เช่น การConfiguring IGMP, Dense, Static RP, Static RP, Auto-RP Filtering & Listener, BSR, MSDP,Anycast RP, SSM, Bidirectional PIM เป็นต้น ซึ่งในทุกๆหัวข้อจะมี LAB ให้ลองทดสอบและลองปฏิบัตเพื่อเสริมความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

     
               
    
 
Promotion 

    หลักสูตร Cisco Design จะเหมาะกับสายงาน Network Design และ Implement โดยเนื้อหาในหลักสูตรนี้จะเป็นการผสมผสานกันระหว่างวิชา CCDA และ CCDP เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถออกแบบระบบ Network ที่ใช้ในการ Implement ระบบ Network ให้กับลูกค้าอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

    เนื้อหาของหลักสูตร Cisco Design นี้จะสอนตั้งแต่การออกแบบ Network เป็นชั้นๆแบบ Hierarchy, การเลือกใช้ routing protocol ที่เหมาะสมกับขนาดของระบบ Network, การออกแบบ campus network, การออกแบบ enterprise network, การออกแบบ data center และ branch network เป็นต้น     

   
 
               
    
 
Promotion      หลักสูตร Cisco Security จะเน้นหลักไปทางการตั้งค่าอุปกรณ์ Firewall ของ Cisco (ASA) เพื่อให้สามารถเข้าใจการตั้งค่าตั้งแต่เริ่มตั้น ไปจนถึงติดตั้งให้ลูกค้าใช้งานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพได้ เนื้อหาในหลักสูตรนี้จะเป็นการผสมผสานกันระหว่าง CCNA และ CCNP Security อย่างไรก็ตาม ทางทีมงานก็จะมีอธิบายตั้งแต่หัวข้อ Security Basic โดยจะเริ่มอธิบายตั้งแต่ Security Concepts,  Security สำหรับการ Access การยืนยันตัวตนที่จะเข้ามาในระบบด้วยวิธีต่างๆ เช่น AAA, 802.1X, BYOD Security บนอุปกรณ์ Layer 2, Layer3 เป็นต้น      
 

Price

 

 

7,400.- [9,000]

 


 
           
หลักสูตรพิเศษสำหรับศิษย์เก่า
   

ติวสอบ CCNA R&S ฟรี!! (จำนวน 2 วัน)

หลักสูตรนี้เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับศิษย์เก่าที่ต้องการจะสอบ Certifications CCNA Routing and Switching (200-125 CCNA) ให้มีความมั่นใจก่อนที่จะสอบได้มากยิ่งขึ้น โดยเนื้อหาในหลักสูตรการติวสอบนี้ประกอบไปด้วย


-การเตรียมความพร้อม/การลงทะเบียน/ลักษณะข้อสอบประเภทต่างๆ/การวางแผนทำข้อสอบ 5%

-วิเคราะห์และเฉลยข้อสอบ Multiple Choice 30%

-วิเคราะห์และเฉลยข้อสอบ Drag and Drop 15%

-วิเคราะห์และเฉลยข้อสอบ Simulations (LAB) 50%

ลงทะเบียนติวสอบ

 
         
   

ติวสอบ CCNP ROUTE ฟรี!! (จำนวน 2 วัน)


หลักสูตรนี้เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับศิษย์เก่าที่ต้องการจะสอบ CCNP ROUTE (300-101 ROUTE) ให้มีความมั่นใจก่อนที่จะสอบได้มากยิ่งขึ้น โดยเนื้อหาในหลักสูตรในการติวสอบนี้ประกอบไปด้วย

 

-วิเคราะห์และเฉลยข้อสอบ Multiple Choice 30%

-วิเคราะห์และเฉลยข้อสอบ Drag and Drop 15%

-วิเคราะห์และเฉลยข้อสอบ Simulations (LAB) 55%

ลงทะเบียนติวสอบ

 
         
   

ติวสอบ CCNP SWITCH ฟรี!! (จำนวน 2 วัน)

 

 

หลักสูตรนี้เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับศิษย์เก่าที่ต้องการจะสอบ CCNP SWITCH (300-115) ให้มีความมั่นใจก่อนที่จะสอบได้มากยิ่งขึ้น โดยเนื้อหาในหลักสูตรในการติวสอบนี้ประกอบไปด้วย

 

-วิเคราะห์และเฉลยข้อสอบ Multiple Choice 30%

-วิเคราะห์และเฉลยข้อสอบ Drag and Drop 15%

-วิเคราะห์และเฉลยข้อสอบ Simulations (LAB) 55%

ลงทะเบียนติวสอบ

 
         

      กลับสู่ด้านบน

แล้วอย่าลืมไปกด  Like page Ninehua.com เพื่อจะได้ติดตามข่าวสารต่างๆ ของ นายหัว.คอม นะครับ